Малакавий имтиҳонлар

1. 01.02.02- Машиналар, асбоблар ва ускуналар динами-каси ва мустаҳкамлиги-малакавий имтиҳон таркиби

2. 01.02.04- Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси -малакавий имтиҳон таркиби

3. 01.02.05-Суюқлик ва газ механикаси-малакавий имтиҳон таркиби

4. 05.07.01- Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш малакавий имтиҳон таркиби

5. 05.07.02- Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш -малакавий имтиҳон таркиби

6. 05.09.06- Гидротехника ва мелиорация қурилиши-малакавий имтиҳон таркиби

7. 05.09.07-Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси- малакавий имтиҳон таркиби

8. 06.01.02-Мелиорация ва суғорма деҳқончилик -малакавий имтиҳон таркиби

9. 06.01.10-Ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги-малакавий имтиҳон таркиби

10. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиѐти-малакавий имтиҳон таркиби