"Замонавий илм-фан муаммолари ва истиқболлари бўйича 1-халқаро конференция (ICPPMS2021)"

"Замонавий илм-фан муаммолари ва истиқболлари бўйича 1-халқаро конференция (ICPPMS-2021 )"

халқаро конференция ҳақида

АХБОРОТ ХАТИ

(Тошкент, 2021 йил 10-11-июн)

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Жанубий Кореянинг Сун Моон университети, Тошкент темир ёъл муҳандислари университети,Тошкент кимё муҳандислик-технология институти, "Замонавий илм-фан муаммолари ва истиқболлари бўйича 1-халқаро конференция (ICPPMS-2021 ) ".

Конференция мавзулари:

1-бўлим: Энергетика

2-бўлим. Фуқаролик муҳандислиги

3-бўлим. Қишлоқ хўжалиги муҳандислиги

4-бўлим. Илғор кимёвий технологиялар

5-бўлим. Ахборот технологиялари.

 

ICPPMS-2021 қуйидаги ёъналишларда нашр этилмаган юқори сифатли ҳужжатларни қабул қилади:

Энергетика

 • • Янги энергия материаллари ва қурилмалари
 • • Илғор энергия технологиялари
 • • Энергия самарадорлиги
 • • Энергия сиёсати, иқтисодиёт, режалаштириш ва тартибга солиш
 • • Қайта тикланадиган энергия манбалари
 • • Фотоволтаик тизимлар
 • • Қайта қувватланувчи батареялар
 • • Геотермик, гидро, шамол, қуёш ва биомасса энергияси
 • • Интеграциялашган энергия тизимлари
 • • Энергия конверсияси ва тақсимоти
 • • Энергия ва углерод бозорларини моделлаштириш, симуляция қилиш ва башорат қилиш
 • • Қайта тикланадиган энергия учун нанотехнологиялар
 • • Энергетика соҳасидаги хатарларни бошқариш масалалари
 • • Келажак электр тармоқлари
 • • Энергияни сақлаш технологиялари ва қурилмалари
 • • Энергия ва энергия ишлаб чиқариш
 • • Энергия узатиш ва тарқатиш
 • • Қувват тизимлари ва автоматика

Фуқаролик муҳандислиги

 • • Материалшунослик ва муҳандислик
 • • Қурилиш муҳандислиги ва менежменти
 • • Экологик дизайн ва экологик самарадорлик
 • • Зилзила муҳандислиги
 • • Атроф-муҳит муҳандислиги
 • • Геотехника муҳандислиги
 • • Сув ресурслари муҳандислиги
 • • Соҳил муҳандислиги
 • • Структуравий муҳандислик
 • • Геодезия
 • • Транспорт муҳандислиги
 • • Қурилиш материаллари ва технологиялари
 • • Логистикада муҳандислик

Қишлоқ хўжалиги муҳандислиги

 • • Қишлоқ хўжалиги техникаси
 • • Экинларни ҳимоя қилиш
 • • Озиқ-овқат хавфсизлиги
 • • Барқарор қишлоқ хўжалиги
 • • Геоинформатика
 • • Мелиорация
 • • Ўсимликлар озуқалари
 • • Ер ресурслари муҳандислиги
 • • Қишлоқ хўжалиги тузилмалари
 • • Қишлоқ хўжалигида энергия
 • • Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва таълими
 • • Қишлоқ хўжалиги тизими ва менежменти
 • • Қишлоқ хўжалиги информатикаси
 • • Тупроқшунослик
 • • Биомасса ва қайта тикланадиган манбалар муҳандислиги
 • • Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
 • • Қишлоқ хўжалиги техникасида қўлланиладиган нанотехнологиялар
 • Илғор кимё технологиялари
 • • Амалий кимё
 • • Биоаналитик кимё
 • • Биокимёвий муҳандислик
 • • Биокомпозитлар
 • • Биоелектрокимё
 • • Биомолекуляр муҳандислик
 • • Физикавий кимё
 • • Катализ ва катализаторлар
 • • Полимерлар
 • • Керамика кимёси
 • • Кимёвий препарат ва синтез
 • • Органик кимё
 • • Нефт ва нефт-кимё технологияси
 • • Партикуляцион тизимлар ва реакция муҳандислиги
 • • Яшил кимё ва табиий маҳсулотлар
 • • Макромолекулаларнинг кимё, биоелектрокимё ва биоелектроникаси

Ахборот технологиялари

 • • Алгоритмлар ва мураккаблик
 • • Архитектура ва ташкилот
 • • ҳисоблаш фанлари
 • • Графика ва визуал ҳисоблаш
 • • Инсон билан компютернинг ўзаро алоқаси
 • • Ахборотни бошқариш
 • • Ақлли тизимлар
 • • Тармоқ ва алоқа
 • • Операцион тизимлар
 • • Параллел ва тақсимланган ҳисоблаш
 • • Платформага асосланган ривожланиш
 • • дастурлаш тиллари
 • • Хавфсизлик ва ахборотни таъминлаш
 • • Дастурий таъминот
 • • Ижтимоий ва касбий муаммолар

Асосий саналар:

Материалларни қабул қилиш - 2021 йил 20 майгача.

Қабул қилинганлигини тасдиқлаш - 2021 йил 25 майгача.

Рўйхатдан ўтиш тўловини тўлаш - 2021 йил 1 июнгача.

Конференциянинг санаси 2021 йил 11-12июн.

Мақолалар дизайни ва ёзилишига қўйиладиган талаблар:

Анжуманга инглиз тилида ёзилган ва белгиланган талабларга жавоб берадиган, якунланган тадқиқот ишлари қабул қилинади. Тақдим этилган материаллар асл ва конференция қоидаларига мос бўлиши керак.

- Мақола қатъиян сиз танлаган нашрнинг тавсия этилган шаблонига мувофиқ ёзилиши керак;

- Мақолалар инглиз тилида яхши ёзилган бўлиши керак (хатолар ва нотўғри таржима қилинган мақолалар рад қилинади);

- Мақола 4 - 6 варақдан иборат бўлиши керак (камида 4 та тўлиқ саҳифа);

- Мақолада Аннотация, Калит сўзлар, Кириш, Методлар, Натижалар ва мунозара, Хулоса, Фойдаланилган адабиётлар ва бошқалар каби бўлимлар бўлиши керак.

- Иқтибослар нашрларнинг талабларига мувофиқ қатъиян амалга оширилиши керак (анжуман веб-сайтидаги андозаларга қаранг), фақат халқаро маълумотлар базаларида индексланган нашрларга ҳавола қилиниши керак;

- Бирликлар ва қийматлар учун халқаро стандартдан фойдаланинг, ажратувчи сифатида ўнли касрдан фойдаланинг (масалан, 0,002);

- Фойдаланилган адабиётлар рўйхатида мақола муаллифларига 2 тадан ортиқ ҳаволалар бўлмаслиги керак.

Юборилган барча мақолалар плагиатга текширилади, тақризга юборилади. Қабул қилинган мақолалар журнал сонида нашр қилинади. Плагиатни текшириш якуний босқичда тўлов қилингандан сўнг  Scopus ва Web of Science базасидаги AIP conference proceedings журнали масъул муҳаррирлари томонидан амалга оширилади. Шунинг учун, агар мақола аллақачон чоп этилган бўлса ёки плагиат мавжудлиги сабабли рад этилса, тўлов қайтарилмайди.

Нашрга юборилган ҳужжатларнинг расмий тили инглиз тили ҳисобланади. Конференция iSCOPUS МЧЖ кўмагида Сcопус ва WоС индексли журналда нашр этилади. Журналда нашр этиш учун ўз мақолаларини топширадиган барча иштирокчилар электрон почта орқали ICPPMS2021@gmail.com электрон почта манзилига юборишлари керак.

 

Рўйхатдан ўтиш нархи:

Журналда битта мақолани нашр этишни ўз ичига олган рўйхатдан ўтиш нархи (АҚШ долларида):

Ўзбек муаллифлари

Чет эл

муаллифлари

Scopus ва Web of Science томонидан индексланган AIP conference proceedings журнали

160 $

200 $

Рўйхатдан ўтиш бадалини тўлаш учун банк реквизитлари қабул қилинган ҳужжатлар муаллифларига электрон почта орқали мақола қабул қилинганлигини тасдиқлаш билан бирга юборилади.

 

Мақолаларниинглизтилигатаржимахизматимавжуд. Таржиманархимақолаҳажмигабоғлиқ. Ҳар қандай тилдаги мақолани ICPPMS2021@gmail.com электрон манзилига юборинг, шунда сиз таржиманинг аниқ қиймати тўғрисида хабардор бўласиз.

Институт манзили: 100000, Тошкент, Кари Ниёзий кўчаси, 39, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 

Ташкилий масалалар учун жавобгардир:

 

1. Мирзаев Баҳодир Суюнович - ТИҚХММИ 1-проректори, электрон почта манзили: bahadir.mirzaev@tiiame.uz, тел. (+998 71) 237-09-45

2. Султонов Тохир Зокирович - ТИҚХММИ нинг Фан ва инновациялар бўйича проректори, электрон почта: takhirjon_sultanov@tiiame.uz, тел. (+998 71) 237-22-67

3. Фатхуллоев Алишер Мирзатиллаевич - ТИҚХММИ гидромелиорация факултети декани Тел: (+998 71) 237-19-80 Э-маил: a.fatxulloyev@tiiame.uz

4. Сапаев Иброхим Байрамдурдиевич - физика ва кимё кафедраси мудири, PhD, тел.:+99871-237-19-13 Э:маил: sapaevibrokhim@gmail.com i.sapaev@tiiame.uz

5. Оманов Беҳрузжон Шухратович - iSCOPUS МЧЖ тел: +998919911191

Электрон почта: bekhruzjon_omanov509@inbox.ru

6. Рахматуллаева Барно Бахтиёр қизи - iSCOPUS МЧЖ тел: +998919911192 Электрон почта: ICPPMS2021@gmail.com

 

Илмий ва ташкилий масалалар учун жавобгарлар (халқаро):

 

Раззоқов Жамолиддин Инотуллаевич - Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти доценти, кимё фанлари доктори. jrazzokov@gmail.com, j.razzokov@tiiame.uz

     

ҚЎМИТА

Раис:

 

Профессор, иқтисод фанлари доктори Умурзоқов Ўктам Пардаевич

(Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш институти ректори)

 

Илмий раис:

Кимё фанлари доктори Раззоқов Жамолиддин Инотуллаевич

(Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти доценти)