Байманов Руслан Кенесбаевичнинг диссертация иши ҳимояси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс. 03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгашнинг

2021 йил 11 июнь куни соат 16-00 даги навбатдаги йиғилиши

 

КУН ТАРТИБИ

Талабгор Байманов Руслан Кенесбаевичнинг 05.09.07 – “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси” (техника фанлари) ихтисослиги бўйича “Паст босимли тўғонларнинг юқори бьефидаги қайта шаклланиш қонуниятларини ва ҳисоблаш усулларини илмий асослаш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши ҳимояси.