Норқулов Баҳодир Мусулмановичнинг диссертация иши ҳимояси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгашнинг  2021 йил 11 июнь соат 1400 даги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Талабгор Норқулов Баҳодир Мусулмановичнинг 05.09.07 – “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси” (техника фанлари) ихтисослиги бўйича “Сув ташлаш иншоотларида оқим энергиясини сўндириш усуллари” мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши ҳимояси. Илмий Кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий Кенгаш рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSс.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгаш.