Квалификационные требования

5111005-Профессионал таълим (5450200-Сув хўжалиги ва мелиоратция)

5111007-Профессионал талълим ( 5430100-кишлок хужалигини механизациялаштириш)

5140300-Механика ва математик моделлаштириш

5141101-Гидрология (дарё ва сув омборлари гидрологияси)

5230103-Иқтисодиёт ( сув хўжалигида)

5230200-Менежмент (сув хўжалигида)

5230900-Бухгалтерия хисоби ва аудит

5233000-Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

5310200-Электр энергетика (сув хўжалигида)

5311001-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (сув хўжалигида)

5311200-Ерни масофавий зондлашда технологиялар

5311300-Кадастр

5312400-Муқобил энергия манбалари

5313200-Техника ва техналагияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги ( Электр ва электрон техникалар)

5313400-Годезия ва геоинформатика

5320100-Материалшунослик ва янги материаллар ва лазер технологияси (яримутказгичлар ва лазер технологияси)

5330200-Ахборот тизимлари ва технологиялари

5340700-Гидротехник курулиши (сув хужалигида)

5410500-Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бўйича)

5410700-Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

5430100-Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

5430300-Кишлок ва сув хужалигида техник сервис

5430400-Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш

5430500-Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти

5450200-Сув хўжалиги ва мелиорация

5450300-Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш

5450400-Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

5450500-Мелиоратив гидрогеология

5450600-Ирргация тизимларидаги гидроэнергетика объектлари

5450700-Сув таъминоти муҳандислик тизимлари

5450800-Сув хўжалигида инновацион тезхнологиялар ва улардан фойдаланиш

5630101-Экология ва атроф муҳит муҳофазиси (сув хўжалигида)

5640201-Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги (сув хўжалигида)