Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizomni joriy etish                                                                                                                                                    Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida