12/11/2021

Malaka talablari60112400-Professional ta’lim (Kishlok xujaligini mexanizatsiyalashtirish)
60112400-Professional ta’lim (Suv xujaligi va melioratsiya)
60310100-Iktisodiyot (tarmoklar va soxalar buyicha)
60410100-Buxgalteriya xisobi va audit
60411200-Menejment
60412300-Suv xujaligini tashkil etish va boshkarish
60530800-Gidrologiya (daryo va suv omborlari gidrologiyasi)
60531000-Mexanika va matematik modellashtirish
60610200-Axborot tizimlari va texnologiyalari (kishlok va suv xujaligida)
60710400-Ekologiya va atrof-muxit muxofazasi (suv xujaligida)
60710600-Elektr energetikasi (suv xujaligida)
60711000-Mukobil energiya manbalari (turlari buyicha)
60711300-Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (kishlok va suv xujaligida)
60711400-Texnologik jarayonlar va ishlab chikarishni avtomatlashtirish va boshkarish
60711500-Mexatronika va robototexnika
60720600-Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (kishlok xujaligi mashinasozligi va elektronika)
60722600-Geodeziya va geoinformatika
60722700-Yerni masofaviy zondlashda innovatsion texnologiyalar
60722800-Kadastr (xududlar davlat kadastri)
60722900-Texnika va texnologiyalarning texnik ekspertizasi va marketingi
60730900-Gidrotexnika kurilishi (suv xujaligida)
60810100-Kishlok xujaligini mexanizatsiyalashtirish
60810400-Kishlok xujaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni kullash
60810300-Kishlok va suv xujaligida texnik servis
60810600-Yer kadastri va yerdan foydalanish
60811300-Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki ishlash texnologiyasi
60812300-Suv xujaligi va melioratsiya
60812400-Suv xujaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish
60812500-Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish
60812600-Meliorativ gidrogeologiya
60812700-Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika ob’ektlari
60812900-Suv ta’minoti muxandislik tizimlari
60813000-Suv xujaligida innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish
61020200-Mexnat muxofazasi va texnika xavfsizligi (suv xujaligida)

70111202-Muhandislik grafikasi va dizayn naxariyasi MMMT
70410101-Buxgalteriya xisobi(tarmoklar va soxalar buyicha) MMMT
70411201-Menejment(suv xujaligida) MMMT
70412301-Suv xo‘jaligini tashkil etish va B MMT
70412501-Marketing (suv xo‘jaligida) magistratura mutaxassisligining malaka talablari
70530804-Gidravlka va muhandislik MMMT
70710401 Atrof muxit muxofazasi (geoaxborot tizimlari)
70710401 Atrof muxit muxofazasi (masofadan zondlash)
70710401 Atrof muxit muxofazasi (xalkaro yer va suv resurslarini boshkarish)
70710401-Atrof muxit muxofazasi (aklli texnologiyalar) MMMT
70710401-Atrof muxit muxofazasi(atrof muxit memnejmenti) MMMT
70710401-Atrof-muxit muxofazasi (kishlok va suv xujaligida) MMMT
70710406-Chiqindilarni boshqarish MMMT
70710505-Mini va mikro gidroelektr stansiyalar MMT
70710601-Elektr ta’minoti
70710901-ETE (SX) MMMT
70711001-Muqobil energiya manbalari (TB) MMMT
70711401-Texnologik jarayonlar va ishlab chikarishni avtomatlashtirish(Suv xujaligida) MMMT
70722601-Geodeziya va geoinformatika MMMT
70730901-Gidrotexnika inshootlari (suv xo‘jaligida) MMMT
70730904-Gidrotexnika inshootlari kurilishini tashkil etish va texnologiyasi MMMT
70810101-Kishlok xujaligini mexanizatsiyalashtirish MMMT
70810401-Aniq koordinatali qishloq xo‘jaligi MMMT
70810501-Kishlok va suv xuj.energiya taminoti MMMT
70810502-Suv xo‘jaligida Smart (Intelektual) O‘TAMMMT
70810503 Smart sensors and technology magistratura
70810601 Yer resurslaridan foydalanish va boshkarish
70812302-Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik MMMT
70812305-Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish MMMT
70812306-Suv tejamkor texnologiyalari MMMT
70812307-Suv resurslaridan mukammal foydalanish
70812401- Gidromelioratsiya ishlarinimexanizatsiyalashtirish MMMT
70812501-Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish
70812502-Nasos stansiyalari va kurilmalaridan foydalanish va tashxisim MMMMT
70812801-GES QUF MMT
71020201-Mehnat muhofazasi ishlab chiqish va MJX (QSX) MMMT