Kontrakt

2022-2023 o’quv yili uchun shartnoma mablag’lari.

 

Kunduzgi ta’lim uchun Stipendiyali to’lov miqdori

 

 

 

FAKULTETLAR

B A K A L A V R I A T

M A G I S T R A T U R A

1 – 3 kurslar

4 - kurs

1 - kurs

2 - kurs

 

“MUHANDISLIK” fakultetlari

12 627 170

1- yarim yillik6 313 585

2 - yarim yillik - 6 313 585

11 591 410

1- yarim yillik -  6 313 585

2 - yarim yillik -  5 277 825

13 985 830

1- yarim yillik 6 992 915

2 - yarim yillik - 6 992 915

12 950 070

1- yarim yillik 6 992 915

2 - yarim yillik 5 957 155

“AXBOROT TEXNOLOGIYALARI”

13 306 500

1- yarim yillik6 653 250

2 - yarim yillik - 6 653 250

12 270 740

1- yarim yillik - 6 653 250

2 - yarim yillik5 617 490

14 665 160

1- yarim yillik 7 332 580

2 - yarim yillik - 7 332 580

13 629 400

1- yarim yillik 7 332 580

2 - yarim yillik 6 296 820

“SUV XO’JALIGINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH”

15 344 490

1- yarim yillik7 672 245

2 - yarim yillik - 7 672 245

14 308 730

1- yarim yillik -7 672 245

2 - yarim yillik – 6 636 485

16 703 150

1- yarim yillik 8 351 575

2 - yarim yillik - 8 351 575

15 667 390

1- yarim yillik 8 351 575

2 - yarim yillik 7 315 815