"Ilmiy-uslubiy axborot-ma’lumot (davriy nashrlar)" bo‘limi

Bo‘limning asosiy vazifasi:

  • O‘zbekiston Respublikasi qonunchiliga oid Qaror, Farmon, Qonunlarni bibliografik tavsifini yaratib, elektron katalogini shakllantiradi;
  • TIQXMMI to‘g‘risida chop etilgan maqolalar bilan elektron ma’lumotlar bazasini shakllantirib boradi;
  • professor-o‘qituvchilar, magistrlar ehtiyoji bo‘yicha turli mavzulardagi bibliografik so‘roqlar bo‘yicha mavzuga doir og‘zaki va yozma ma’lumotlar beradi;
  • foydalanuvchilarga taqdim qilinadigan bibliografik axborot sifatini oshirib boradi;
  • aniq mavzular bo‘yicha adabiyotlar yig‘ib berish va foydalanuvchilar talablariga ko‘ra adabiyotlarning bibliografik ro‘yxatini tuzib beradi;
  • mahalliy davriy nashrlardan o‘zbek va rus tillaridagi 21 nomdagi gazeta va 35 nomdagi jurnallarni qabul qilib, ularga texnik ishlov beradi;
  • elektron kartochkadagi jurnal mundarijasi to‘ldirilib, skaner orqali jurnallarni to‘liq matni yaratiladi va bazaga hujjatlarni ulaydi.

 

ISH VAQTI:

Dushanba-juma  8:30 dan 16:30 gacha,

Shanba 8:30 dan 13:30 gacha.