12/11/2021

Ilmiy tadqiqot bazasi

TIQXMMIdagi ilmiy laboratoriya uskunasi va asboblari haqidagi ma’lumotlar