Elektron kutubxona

Hurmatli TIQXMMI Аxborot-resurs markazidan foydalanuvchi kitobxonlar! Sizlarga institutimizning telegramm kanalida joylashgan “Elektron-kutubxona”ni taqdim etamiz. “Elektron-kutubxona” da oʼquv, oʼquv uslubiy, ilmiy va boshqa adabiyotlar mavjud.


Агроинженерияда илмий тадқиқот. И. А. Аширбеков, И. Г. Горлова. Тошкент - 2008

Пайванлаш ишлари. Н.Бекмуротова. Тошкент - 2002

Чилангарлик ишлари. Н.Бекмуротова. Тошкент - 2002

Гидрометрия. А.Г. Ходзинская. Москва-2015

Задние мосты универсально-пропашных тракторов хлопкового назначения. А.А. Ахметов, И.И. Усманов. Ташкент - 2014

Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров. В.Е. Байер. Москва-2004

Машина-трактор паркидан фойдаланиш. Абдулхай Обидов. Тошкент -2013

Машиналар ишончлилиги ва техник сервиси. Аширбеков И.А., Горлова И.Г. Тошкент – 2011

Мелиорация ва қурилиш машиналаридан фойдаланиш ва техник сервиси. Р.Р.Эргашев, Б.Х.Норов. Тошкент - 2008

Мелиорация земель. А.И.Голованнова Москва-2011

Управление качеством электроэнергии И.И. Карташев, В.Н. Тульский, Р.Г. Шамонов Ю.В. Шаров, Р.Р. Насыров Москва-2017

Avtomatikaning tеxnik vositalari. A.X.Vаxidov, D.A.Abdullaеva. Toshkеnt- 2011y.

Chorvachilikda ozuqa tayyorlash va saqlash jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish. В.Tojiboyev, D.Alijanov. Toshkеnt- 2016 y.

Dеhqоn va fеrmеr хo‘jаliklаri iqtisоdiyoti R.X. Ergashev, Z.S. Shoxo‘Jayeva. Toshkеnт-2016

Ekologik хavfsizlik s.gazinazarova. I.Aхmedov. B.Muхamedgaliyev. A.Хojiyev. Тoshkent 2010

Injеnеrlik ishlаri vа ishlаb hiqаrishdа insоn fаktоri A. Rахmаtоv, R. Bаrаtоv, E. Sоbirоv. Tоshkеnt – 2010

Iqlimshunoslik Yu. V. Petrov, H. T. Egamberdiyev, M . Alautdinov, B. M . Xolmatjanov. Toshkent-2010

Iqtisodiy statistikadan praktikum Abdullaye S., Toshmatov Z.X., Xo’jaqulov X., Muhrumbayeva M.S. Toshkent-2009

Issiqlik texnikasi asoslari. T.S.Xudoyberdiyev, B.P. Shaymardanov, R.A. Abduraxmonov, A.N. Xudoyorov, B.R. Boltaboyev Toshkent — 2008

Mashina detallari. Shoobidov, Shorahmat Asqarovich Toshkent-2014

Мелиорация асослари. Мухамедов Азат Кадирович. Тошкент – 2008

Melioratsiya-qurilish mashinalari. T.U.Usmonov, S.T. Vafoyev. Toshkent -2007

Parrandachilik xo‘jaliklarini mexanizajsiyalashtirish va avtomatlashtirish. D. Alijanov, A. Voxidov, Sh. Suyonkulov. Toshkent - 2012

Traktor va avtomobillar. A.I. Kamilov, Q.A. Sharipov, N.T. Umirov, Z.Y. Yusupov. Toshkent-2007

Дунё динлари тарихи. Агзамходжаев_С.С., Д.О.Рахимжонов, Н.А.Мухамедов Тошкент-2011

Учебник английского языка. И.С.Салиев Ташкент-2003

Ilmiy tadqiqot asoslari. A.Radjabov Toshkent-2012

Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari. T.Majidov Toshkent-2014

O'zbrkiston tarixi. B.J.Eshov, A.A.Odilov Toshkent-2005

Oliy matematika. F.Rajabov, S.Masharipova, R.Madrahimov Toshkent-2007

Yer tuzishda geodezik ishlar. Oxunov Ziyo Toshkent-2002

Картография. Т.Мирзалиев Тошкент-2006

Elektrotexnik materiallar va elektr uskunalar montaji. A.Raxmatov, N.Toshpo'latov Toshkent-2012

Автоматика асослари ва ишлаь чиқариш жараёнларини автоматлаштириш. Газиева Р. Тошкент-2011

Тупрокшунослик. Бобохўжаев И., Узоқов П. Тошкент-1995

Гидротехника ишларини бажариш. Ў.Хусанходжаев, Ғ.Давронов Тошкент-2008

Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. М.Бакиев, Н.Кавешников, Т.Турсунов Тошкент-2008

Ер тузишнинг илмий асослари. С.Авезбаев, С.Н.Волков Тошкент-2002

Ер тузишни лойихалашнинг автоматлашган тизимлари. С.Авезбаев Тошкент-2008

Jaxon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. A.V.Vaxobov, Sh.X.Xajibakiyev Toshkent-2014

Materialshunoslik. F.R.Norxudjayev Toshkent-2014

Mутахассисликка кириш. А.Раджабов, А.Д.Рахматов Тошкент-2008

Traktor va avtomobillar. I-qism A.I.Komilov, Q.A.Sharipov, N.T.Umirov, Z.Y.Yusupov Toshkent-2011

Ўзбекистон тарихи. Р.С.Сангиров, М.У.Турдибоев Тошкент-2017

Худудни мухандислик жихозлаш. И.М.Мусаев, А.Р.Бабажанов, Х.Ж.Хайитов Тошкент-2015

Chorvachilikda ozuqa tayyorlash va saqlash jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish. B.Tojiboyev, D.Alijanov Toshkent-2016

Yer tuzish. Avezbayev S.A., Karabayeva T.

Fizika kursi 2 tom. Axmadjonov O Toshkent-1981

Fizika kursi 3 tom. Axmadjonov O Toshkent-1983

O`zanni rostlash. Bakiev M.R., T.Tursunov, J.Chariyev Toshkent-2008

Gidromeliorativ tizimlaridan foydalanish. Baraev F.A., Bazarov R.X. Toshkent-2009

Gidrotexnika inshoatlari 1-tom. M.Bakiyev, I.Majidov, B.Nosirov Toshkent-2008

Gidrotexnika inshoatlari 1-tom. M.Bakiyev, I.Majidov, B.Nosirov Toshkent-2009

Chizma geometriya. Sh.Abduraxmonov Toshkent-2005

Davlat kadastri asoslari. D.S.Yarmatova, A.R.Bobojonov, A.R.Raximov Toshkent-2014

Deutsch. M.Qiyomova, Z.Qiyomova Toshkent-2011

Fransuz tili darsligi. R.Shirinova, F.Muhamedaminova Toshkent-2015

Gidromeliorativ tizimlarni loyixalash asoslari. A.K.Muxamedov, I.A.Begmatov Toshkent-2013

Menejment nazariyasi. D.Qosimova Toshkent-2011

Moliya. A.V.Vahobov, T.S.Malikov Toshkent-2011

Oliy matematikadan misol va masalalar to'plami. E.F.Fayziboyev, Z.I.Suleymenov, B.A.Xudoyorov Toshkent-2005

Traktor va avtomobillar. T.S.Xudoyberdiyev Toshkent-2018

Traktor va avtomobillar tuzilishi. I-qism. T.S.Xudoyberdiyev Toshkent-2016

Tuproqshunoslik va dexqonchilik. O.Ramazonov, O.Yusupbekov Toshkent-2003

Qishloq xo`jaligi gidrotexnika meliorasiyasi. Xamidov M.X., Shukurlaev X.I., Mamataliev A.B. Toshkent-2008