Asosiy ko‘rsatkichlar

Professor-o’qituvchilar va tadqiqotchilar soni

752

Fan doktori (DSc) yoki professor

235

Falsafa fanlari doktori PhD yoki dotsent

289

Ilmiy darajaga ega bo’lmagan professor-o’qituvchilar

228

Ilmiy saloxiyat

69.7

Jami talabalar soni

5488

bakalavriat

4755

magistratura

333

Xorijiy talabalar

274

Xorijiy professor-o’qituvchilar

126