Dolzarb va muhim seminar

Joriy yilning 15-iyun kuni TIQXMMI huzuridagi Beshkent qishloq xo’jaligi texnikumining “Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash”  ta’lim yo’nalishi 1-bosqich talabalariga TIQXMMI Qarshi filiali «Umumtexnik fanlar» kаfеdrаsi t.f.d., professor O.J.Pirimov tomonidan bo‘lajak mutaxassislarni “Elektrotexnika va elektronika asoslari” fanidan nazariy va amaliy bilimini yanada mustahkamlab, ishlab chiqarishdagi elektrotexnik jihozlaridan oqilona foydalanish, ulardagi avtomatlashtirilgan qurilmalarni malakali ishlata olish bo’yicha seminar o’tkazildi.

Ushbu seminar davomida  elektr zanjirlarni, ulardagi jarayonlarni, zanjirlarni hisoblash usullarini, zanjirlarni yig‘ib ishlatish, asosiy va yordamchi elektrotexnik qurilmalarning tuzilishi va ishlashini puxta o‘rganish buyicha ma’lumotlar berildi 

 

Umumtexnik kafedrasi o'qituvchisi Dilshod Ochilov axboroti
TIQXMMI matbuot xizmati