O‘zbekiston Respublikasi "Ta’lim to‘g‘risida" Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan "Oliy ta’limning Davlat ta’lim standartlari loyihasini ko‘rib chiqish


O‘zbekiston Respublikasi "Ta’lim to‘g‘risida" Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan "Oliy ta’limning Davlat ta’lim standartlari. Asosiy qoidalar" va "Oliy ta’limning Davlat ta’lim standarti. Oliy ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori" loyihasini ko‘rib chiqish