22/01/2022

Talabalar uchun

DARS JADVALLARI

 

“Magistratura” bo'limi

Magistratura 1 kurs Kuzgi 2022-2023

Magistratura 2 kurs Kuzgi 2022-2023

 

“Gidromelioratsiya” fakulteti

"Gidromelioratsiya" fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Gidromelioratsiya" fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Gidromelioratsiya" fakulteti III - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Gidromelioratsiya" fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023          

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti III- KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash” fakulteti

“Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash” fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash” fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash” fakulteti III- KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash” fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023         

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti III- KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti” fakulteti

“Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti” fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti” fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023 

“Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti” fakulteti III- KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Qishloq va suv xo'jaligi energiya ta'minoti” fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Yer resurslarini boshqarish” fakulteti

“Yer resurslarini boshqarish” fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Yer resurslarini boshqarish” fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023  

“Yer resurslarini boshqarish” fakulteti III- KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

“Yer resurslarini boshqarish” fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

 

“Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish” fakulteti

"Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" fakulteti I - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" fakulteti II - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" fakulteti III - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023

"Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish" fakulteti IV - KURS dars jadvali kuzgi 2022-2023