22/01/2022

Talabalar uchun

DARS JADVALLARI

Sirtqi bo'lim
2-kurs 3-semestr 2023-2024

“Magistratura” bo'limi

 Magistratura 1-kurs 2-semestr (qishki qabul)

Magistratura 2-kurs 3- semestr  2023-2024

 

Ekologiya va huquq fakulteti fakulteti

"Ekologiya va huquq" fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Ekologiya va huquq" fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Ekologiya va huquq" fakulteti III - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Ekologiya va huquq" fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024        

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti III- KURS dars jadvali qishki 2023-2024

“Gidrotexnika qurilishi” fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Gidromelioratsiya” fakulteti

Gidromelioratsiya” fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Gidromelioratsiya” fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Gidromelioratsiya” fakulteti III- KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Gidromelioratsiya” fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti III- KURS dars jadvali qishki 2023-2024

“Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash” fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Energetika” fakulteti

Energetika” fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Energetika” fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Energetika” fakulteti III- KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Energetika” fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Yer resurslari va kadastr” fakulteti

Yer resurslari va kadastr” fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Yer resurslari va kadastr” fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024  

Yer resurslari va kadastr” fakulteti III- KURS dars jadvali qishki 2023-2024

Yer resurslari va kadastr” fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

 

“Iqtisodiyot” fakulteti

"Iqtisodiyot" fakulteti I - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Iqtisodiyot" fakulteti II - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Iqtisodiyot" fakulteti III - KURS dars jadvali qishki 2023-2024

"Iqtisodiyot" fakulteti IV - KURS dars jadvali qishki 2023-2024