State educational standards

430000-Qishloq xo‘jalik texnikasi

450000-Irrigatsiya va melioratsiya