02/08/2022

Faxriy bitiruvchilar uyushmasi toʻgʻrisida NIZOM

1.Umumiy qoidalar

         1.1 “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti (keyingi orinlarda-Universitet deb ataladi) faxriy bitiruvchilari uyushmasi Universitet bitiruvchilarining ixtiyoriy birlashmasi hisoblanadi.

         1.2 Uyushmaning tashkiliy-huquqiy shakli jamoat tashkilotidir.

         1.3. Uyushma o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi, boshqa normativ-huquqiy hujjatlariga Universitet Ustaviga va universitetning boshqa normativ hujjatlariga muvofiq amalga oshiradi.

         1.4. Uyushma o‘z faoliyatini oshkoralik, kollegiallik, o‘zaro hurmat, teng huquqlilik, o‘zini-o‘zi boshqarish, ixtiyoriylik va jamoat fikrini hisobga olish, ijodiy hamfikrlilik tamoyillari asosida yuritadi.

         1.5. Uyushma O‘zbekiston Respublikasi hududida ishlayotgan va xorijiy davlatlarda, O‘zbekiston Respublikasining turli hududlarida va chet elda yashovchi Universitet bitiruvchilarini o‘z a’zolari qatoriga jalb qiladi.

         1.6. Chet el fuqarolari - Universitet bitiruvchilari O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari Universiteti bitiruvchilari bilan teng huquqlarga ega.

         1.7. Uyushma faoliyati ochiq bo‘lib, uning tasis va dasturiy hujjatlari to‘g‘risidagi malumotlar hamma uchun ochiqdir.

         1.8 Uyushmani nomi TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti faxriy bitiruvchilari uyushmasi.

         1.9. Uyushmaning ingliz tilidagi nomi: Honorary alumni association of “TIIAME” National research university

         1.10. Doimiy boshqaruv organining manzili O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Mirzo-Ulug‘bek tumani Qori-Niyoziy ko‘chasi-39 uy.

2. Uyushmaning maqsad va vazifalari

         2.1. Uyushmani faoliyatining asosiy maqsadi Universitet bitiruvchilarini birlashtirish tashkil etish, ularning universitet bilan aloqalarini mustahkamlash, bitiruvchilarning tajribasi va imkoniyatlaridan foydalanib universitetning dolzarb muammolarini hal qilishda ko‘maklashish, uning ichki va xalqaro ta’lim xizmatlari bozorida raqobatdoshligini ta’minlash, shuningdek, universitet bitiruvchilariga  ish bilan ta’minlashga yordam berish, Universitet bitiruvchilari, do‘stlari va o‘qituvchilari o‘rtasida ma’lumot almashish, turli yillardagi bitiruvchilarning professional jamoasini shakllantirish va xalqaro aloqalarni kengaytirishga ko‘maklashishdan iborat.

         2.2. Uyushma maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

         Uyushma a’zolarining yig‘ilishlari va muloqotlari uchun sharoit yaratish;

         O‘zbekiston Respublikasi, chet elda bitiruvchilar va homiylar uyushmasining dasturlari va loyihalarini izlash va amalga oshirishga jalb qilish;

         konferensiyalar, ijodiy va kasbiy rivojlanishni rag‘batlantirish uchun mo‘ljallangan kurslar, maktablar tanlovlarida maxsus tadbirlarni tashkil etish;

         Universitetning eng yaxshi ananalarini saqlash va rivojlantirishga ko‘maklashish;

         talabalar, doktorantlar, xodimlar va bitiruvchilarning tashabbusini qo‘llab-quvvatlash, Universitet ilmiy maktablar nufuzini fan va ta’limning yangi yo‘nalishlarini mustahkamlashga qaratilgan;

         mahalliy, xorijiy yuridik va jismoniy shaxslarning mablag‘larini jalb qilishga qaratilgan faoliyatini amalga oshirish: ehsonlar, yordamlar va boshqa ishlarda hissa qo‘shish;

         Universitetning o‘quv, ilmiy va madaniy faoliyatini takomillashtirishga hissa qo‘shish;

         Universitetning tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorligini mustahkamlashda yordam ko‘rsatish;

         Universitetning xalqaro hamkorligini rivojlantirishga MDH va jahondagi nufuzini oshirishga hissa qo‘shish.

3. Uyushmaning huquq va majburiyatlari

         3.1. Uyushma belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi huquqlarga ega:

         o‘z qatnashchilari va a’zolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish;

qonunda belgilangan tartibda o‘z ramziy belgilarini ta’sis etish;

         davlat hokimiyati organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoat birlashmalarida o‘z huquqlarini, o‘z a’zolarining qonuniy manfaatlarini ifodalaydi va himoya qiladi;

         moliyaviy ishtirokisiz ma’ruzalar, ko‘rgazmalar va boshqa tadbirlar tashkil etish;

         istiqbolli va joriy ish rejalarini ishlab chiqishda ishtirok etish;

uyushmaning barcha masalalari bo‘yicha takliflarni amaliy amalga oshirishga ko‘maklashish uchun o‘z vakolatlari doirasida uyushma rahbarga ko‘rib chiqish uchun kiritish;

         nizomda belgilangan maqsad va vazifalar doirasida qonun hujjatlarida ta’qiqlanmagan boshqa faoliyat turlarini amalga oshirish.

         3.2. Uyushma quyidagi majburiyatlarga ega:

         O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga, ushbu Nizomga rioya qilish va xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyillari va normalariga rioya qilish;

         uyushma konferensiya va rahbar Nizomda belgilangan vakolatlari doirasida qabul qilingan qarorlarini bajarish

         o‘z faoliyatini tanishish erkinligini ta’minlash;

         o‘z faoliyatining natijalari hisobotini yuritish.

4.Rahbar organlari

         4.1. Quyidagilar uyushmaning rahbar organlari:

         Konferensiya;

         Rahbar.

         4.2. Uyushma Konferensiyasi – tashkilotning oliy rahbar organi hisoblanib, u zaruratga qarab, ammo besh yilda kamida bir marta chaqiriladi.

Konferensiya- Rahbar tashabbusi bilan chaqirilishi mumkin.

         4.3. Konferensiya vakolatlariga quyidagi masalalar kiradi:

nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish hamda nizomni yangi tahrirda tasdiqlash uchun Universitet rahbariga taqdim qilish;

uyushmaning strategik masalalarini aniqlash;

Konferensiya nizomga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va O‘zbekistonda qabul qilingan xalqaro hujjatlariga zid bo‘lmagan boshqa masalalarni ham hal qilishi mumkin.

         4.4. Konferensiyaning vakolatiga kiruvchi masalalar Tashkilotning boshqa organiga o‘tkazilishi yoki berilishi mumkin emas.

         4.5. Uyushmaning yig‘ilishi bir yilda kamida bir marta o‘tkaziladi.

         4.6. Rahbar quyidagi vakolatlarga ega:

hududiy bo‘linmalar to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlash;

ramzni tasdiqlash va unga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritish;

“uyushmaning faxriy a’zosi”, “Universitetning faxriy bitiruvchisi” unvonlarini berish to‘g‘risida qarorlar qabul qilish;

Uyushmanining strategik rejasi asosida yillik ish rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish;

Uyushma faoliyatini boshqarish bilan bog‘liq barcha masalalar bo‘yicha mustaqil qarorlar qabul qiladi va faoliyatni amalga oshiradi;

Uyushma nomidan konferensiya, simpozium, s’ezd va boshqa turli tadbirlarda ishtirok etadi;

Uyushma faoliyatiga rahbarlik qiladi. Tashkilot majlislarida rahbar sifatida ishtirok etib, uni boshqaradi;

Uyushma nomidan ishonchnomasiz ish yuritadi;

Uyushma nomidan boshqa shaxslarga ishonchnomalar beradi;

Uyushma  hujjatlariga birinchi imzo qo‘yish huquqiga ega bo‘ladi;

Uyushma faoliyatini yaxshilashga va yuritishga oid loyihalar ishlab chiqadi va Konferensiya muhokamasiga taqdim etadi;

zarur hollarda navbatdan tashqari Konferensiyani chaqiradi;

rahbar qarorlari ijrosini nazorat qiladi va bajarilishini ta’minlaydi.

5. Uyushmaga azolik

         5.1. Uyushmaning ta’sischilari jismoniy shaxslar - Universitet bitiruvchilari bo‘lib, ular umumiy yig‘ilishni chaqirib, qaror qabul qildilar. Uyushma ta’sischilari tegishli huquq va majburiyatlarga ega bo‘lgan holda avtomatik ravishda uning a’zosi bo‘ladilar:

         1) Universitetini tugatgan, Uyushmani  shakllantirish jarayonida universitet tarkibiga kirgan shaxslar.

         2) Uyushma maqsadlarini qo‘llab-quvvatlashni bildirgan va uning faoliyatida ishtirok etuvchi jamoat birlashmalari.

         3) Faxriy a’zolarga taniqli fan, madaniyat, ta’lim, biznes, jamoat, davlat va siyosiy soha vakillari kirishi mumkin.

         5.2. Uyushmaga qabul qilish bitiruvchilar tomonidan Uyushma Kengashiga murojaat qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

         5.3. Uyushma azolari teng huquqlarga ega va bir xil majburiyatlarga ega.

6. Uyushma azolarining huquq va majburiyatlari

         6.1. Uyushma a’zolari quyidagi huquqlarga ega:

         uyushmaga a’zolik individual va jamoaviy bo‘lishi mumkin;

         uyushmaning jamoaviy a’zolari korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning jamoalari bo‘lishi mumkin;

         uyushma faoliyatida ishtirok etish;

         anjumanlar ishtirokchisi bo‘lish, faoliyat masalalarini muhokama qilishda qatnashish uyushma va uning vazifalarini amalga oshirish;

         tegishli masalalar bo‘yicha uyushmaning barcha organlariga taklif va loyihalar kiritish, uning faoliyati, qaror qabul qilishdan oldin ham, keyin ham ko‘rib chiqilayotgan barcha masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish;

         uyushma faoliyati to‘g‘risida har qanday ma’lumot olish;

         uyushma ramzlaridan foydalanadi;

         universitet sport tadbirlarida qatnashish;

         universitetning kutubxona-axborot tizimidan foydalanadi;

         uyushma tomonidan ko‘rsatiladigan boshqa turdagi xizmatlardan to‘liq foydalanish;

         o‘z huquqlari va qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini himoya qilishda ko‘maklashish hamda boshqa zarur yordam so‘rab Uyushmaga murojaat qilish.

         6.2. Uyushma a’zolari quyidagilarga majburdirlar:

         uyushma nizomiga rioya qilish;

         uyushma oldida turgan muammolarni hal etishga faol hissa qo‘shish

7. Uyushmaning mol-mulki va pul mablag‘lari hamda ularini shakllantirish manbalari

         7.1. Quyidagilar tashkilot va uning bo‘linmalarining pul mablag‘lari va mol-mulkini shakllanish manbaalari hisoblanadi:

ixtiyoriy mulkiy badallar va ehsonlar;

qonunlarda taqiqlanmagan boshqa tushumlar.

8.Yakuniy qoidalar

         8.1. Uyushma nizomiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish Konferensiya qarori asosida amalga oshiriladi.

         8.2. Uyushmani qayta tashkil etish Konferensiya qaroriga binoan birlashish, qo‘shilish, bo‘linish, ajralib chiqish va o‘zgartirish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

         8.3. Uyushmani tugatish qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.

         8.4. Nizom qoidalarini O‘zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlariga zid tarzda talqin qilish mumkin emas hamda nizom qoidalarining O‘zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlariga zid tarzda ifoda qilingan bandlari haqiqiy emasdir.