Илмий мактаблар

Факультет

Ихтисослик

Ихтисослик коди

Сохадаги фаол олимлар (1-4 кишигача)

Гидротехника қурилиши

Грунтлар ва тоғ жинслари механикаси.

01.02.03

М.Мирсаидов

К.Султанов

Т.Султанов

Гидротехника қурилиши

Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси.

01.02.04

М.Мирсаидов

К.Султанов

М.Мавлянов

Т.Султанов

Гидромелиорация

Суюқлик ва газ механикаси.

01.02.05

А.Арифжанов

Д.Базаров

А.Фатхуллаев

Гидромелиорация

Экология.

03.00.10

А.Салохидднов

Б.Каримов

А.Пулатов

Гидротехника қурилиши

Муҳандислик геометрияси ва компьютер графикаси.Аудио ва видиотехнологиялари.

05.01.01

Д.Кучкарова

Ер ресурсларини бошқариш

Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи.

05.01.07

Б.Худояров

Д.Ходжаев

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш

Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари.

05.05.06

Ш.Имомов

Қишлоқ ва сув хўжалиги энергия таъминоти

Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар

05.05.07

А.Раджабов

А.Исаков

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш

Гидромелиоратив ишларни механизациялаш

Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш.

05.07.01

Б.Мирзаев

К.Астанакулов

Б.Шаймардонов

М.Шоумаров

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш

Гидромелиоратив ишларни механизациялаш

Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш, тиклаш ва таъмирлаш.

05.07.02

Ш.Юлдошев

Б.Мирзаев

Ли А.С.

Гидромелиорация

Сув таъминоти. Канализация. Сув ҳавзаларини муҳофазаловчи қурилиш тизимлари.

05.09.04

А.Салохиддинов

Гидротехника қурилиши

Гидротехника ва мелиорация қурилиши.

05.09.06

М.Бакиев

М.Мирсаидов

Т.Султанов

А.Янгиев

Гидромелиорация

Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси.

05.09.07

А.Арифжанов

Д.Базаров

А.Фатхуллаев

Гидромелиорация

Мелиорация ва суғорма деҳқончилик.

06.01.02

М.Хамидов

А.Салохиддинов

С.Исаев

А.Шеров

Ер ресурсларини бошқариш

Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги

06.01.10

С.Авезбаев

А.Алтиев

К.Рахмонов

Гуманитар фанлар

Ўзбекистон тарихи.

07.00.01

Х.Хамидов

Ш.Улжаева

Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

08.00.04

У.Умурзаков

С.Умаров

У.Сангирова

Гидромелиорация

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш.

11.00.05

А.Салохидднов

Б.Каримов

А.Пулатов

Гидромелиорация

Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси.

13.00.05

З.Исмаилова