Намунавий дастур

5141700-Д ва СОГ_АТ ва ЖММ

5141700 -Д ва СОГ_ГАТ асос

5141700-Д ва СОГ_ГАТ

5141700-Д ва СОГ_Геодезия 

5141700-Д ва СОГ_Гидравлика

5141700-Д ва СОГ_Гидрология

5141700-Д ва СОГ_Гидротехника иншоатлар

5141700-Д ва СОГ_ Г ва Г

5141700-Д ва СОГ_ Иқлимшунослик

5141700-Д ва СОГ_ Ирригация ва мелиорация 

5141700-Д ва СОГ_ Мухандислик графикаси

5141700-Д ва СОГ_ Назарий механика

5230900-БХ ва А_AT va ЖMM

5230900-БХ ва А_Бошқарув психологияси 

5230900-БХ ва А_Бухгалтерия хисоби назарияси 

5230900-БХ ва А_Бухгалтерия хисобининг ахборот тизимлари 

5230900-БХ ва А_Молия

5230900-БХ ва А_Солиқлар ва Солиққа тортиш 

5230900-БХ ва А_Статистика

5233000-СХТЕ ва Б_Бошқарув психологияси 

5233000-СХТЕ ва Б_Эконометрика

5233000-СХТЕ ва Б_Иқтисодчилар учун математика

5233000-СХТЕ ва Б_Ирригация ва мелиорация 

5233000-СХТЕ ва Б_Маркетинг

5233000-СХТЕ ва Б_Молиявий бошқарув

5233000-СХТЕ ва Б_Пепсонларни бошқариш

5233000-СХТЕ ва Б_Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

5233000-СХТЕ ва Б_Қишлоқ ва сув хўжалиги статистикаси

5311000-ТЖИЧ ва Б_Автоматик бошқарув назарияси 

5311000-ТЖИЧ ва Б_AT va ЖMM

5311000-ТЖИЧ ва Б_ATВ ва РА

5311000-ТЖИЧ ва Б_Электроника ва микропротсецор техникаси

5311000-ТЖИЧ ва Б_Электротехниканинг назарий асослари 

5311000-ТЖИЧ ва Б_ГТИ. Насос ва гидроэлектр станциялари 

5311000-ТЖИЧ ва Б_Метология ва стандартлаштириш 

5311000-ТЖИЧ ва Б_Назарий ва амалий механика 

5311000-ТЖИЧ ва Б_Рақамли техникага кириш ва автоматика асослари

5311000-ТЖИЧ ва Б_Сув хўжалигида электр таъминоти

5313400-Г ва Г_Давлат кадастрлари 

5313400-Г ва Г_Иқтисодиёт ва мененжмент 

313400-Г ва Г_Карташунослик

5313400-Г ва Г_картаграфик дизайн

5313400-Г ва Г_Касбий психология

5340700-ГТҚ_Гидравлика

5340700-ГТҚ_Грунтлар механикаси, замин ва пойдеворлар

5340700-ГТҚ_Материаллар қаршилиги ва электрик назарияси 

5340700-ГТҚ_Қурилиш материаллари ва металлар технологияси 

5410700-ЕК ва ЕФ_Бино ва иншоатлар 

5410700-ЕК ва ЕФ_Фотогрометрия ва масофадан зўндлаш

5410700-ЕК ва ЕФ_Геоахборот тизимлари ва технологиялар

5410700-ЕК ва ЕФ_Kартаграфия

5410700-ЕК ва ЕФ_Tупроқшунослик ва деҳқончилик

5410700-ЕК ва ЕФ_Ер тузишда компютер графикаси 

5430100-ҚХМ_АТ ва ЖММ

5430100-ҚХМ_Чорвачилик асослари 

5430100-ҚХМ_Материаллар қаршилиги 

5430100-ҚХМ_Материалшунослик ва конструкцион материаллар технологияси 

5430100-ҚХМ_ Қишлоқ хўжалиги мухандислиги асослари 

5430100-ҚХМ_Tермодинамика ва иссиқлик узатиш асослари 

5430100-ҚХМ_Tупроқшунослик ва дехқончилик асослари 

5430100-ҚХМ_Mашина деталлари ва лойхалаш асослари 

5430300-Қ ва СХТС _Электр юритиш ва электроника 

5430300-Қ ва СХТС _Механизим ва машиналар назарияси 

5430300-Қ ва СХТС _Стандартлаштириш ва ўзароалмашувчанлик

5430400-Қ ва СХТС _Гидравлик машиналар

5430400-Қ ва СХТС _Tехнологик жараёнларни автоматлаштириш ва бошқариш 

5430400-Қ ва СХТС _Тупроқшунослик ва ўсимликшунослик асослари 

5430500-Қ ва СХТС _Электр техник материаллар. Электр ускуналар мантажи

5430500-Қ ва СХТС _Гидравлика

5430500-Қ ва СХТС _Иссиқлик техникаси

5430500-Қ ва СХТС _Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ва менежмент

5450200-СХМ_Физика

5450200-СХМ_Геоахборот тизимлари асослари 

5450200-СХМ_Геология ва гидрогеология

5450200-СХМ_Гидравлика

5450200-СХМ_Кимё

5450200-СХМ_Материаллар қаршилиги ва қурилиш механикаси 

5450200-СХМ_олий математика

5450200-СХМ_Tупрқшунослик ва деҳқончилик

5450300-СХ ва МИМ_Гидравлика ва гидравлик машиналар 

5450300-СХ ва МИМ_Трактор ва транспорт воситалар 

5450400-ГТ ва НСФ_Инженерлик геодезияси 

5450600-ИТГО _ Электротехника ва Электроника асослари 

5450600-ИТГО _Гидромашиналар 

5450600-ИТГО _Инженерлик геологияси.Гидрология 

5450700-СТМТ_Насос ва насос станциялари 

5450700-СТМТ_Қурилиш материаллари. Замин ва пойдеворлар 

5450800- СХИТ ва УФ _Электр ускуналар эксплутацияси ва техник сервис

5450800-СХИТ ва УФ _Гиодезия  ва Гидроинформатика 

5450800-СХИТ ва УФ _Гидравлика ва Гидроинформатика 

5450800-СХИТ ва УФ _Мелиоратция ва қурилиш машиналари

5450800-СХИТ ва УФ _Қурилиш гидравликаси 

5450800-СХИТ ва УФ _Сув хўжалиги комплексида автоматлаштирилган бошқарув тизимлари 

5450800-СХИТ ва УФ _Технологик назоратнинг асослари 

5450800-СХИТ ва УФ _Замонавий деҳқончилик асослари 

5630100-Е ва АММ_Геоахборот тизимлар асослари.

5630200-СХЕХ_Аналитик ва физколлиод кимё

5630200-СХЕХ_Aтроф мухит беотехнологияси 

5630200-СХЕХ_Aхборот технологиялар ва жараёнларни математик моделлаштириш.

5630200-СХЕХ_Экология ва атроф мухит мухофазаси 

5630200-СХЕХ_Экология ва сув худуди 

5630200-СХЕХ_Гидравлика

5640200-MM va TX_Амалий механика 

5640200-MM va TX_Фавқулотда вазиятлар ва фуқаро мухофазаси 

5640200-MM va TX_Гидравлика 

5640200-MM va TX_Мехнат мухофазаси 

5640200-MM va TX_Радиатция хафсизлиги 

5640200-MM va TX_Термодинамика ва иссиқлик узатиш асослари 

5640200-MM va TX_Хаёт фаолияти хафсизлигининг назарий асослари 

5640200-MM va TX_Ёнғин хафсизлиги 

5А233001-СХТЭваБ_Агромаркетинг

5А233001-СХТЭваБ_Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштириш ва прогнозлаш

5А233001-СХТЭваБ_Иннаватцион фаолиятни ташкил этиш

5А233001-СХТЭваБ_Махсус фанларни ўқитиш методикаси

5А233001-СХТЭваБ_Илмий тадқиқот методолгияси

5А233001-СХТЭваБ_ИТМ

5А233001-СХТЭваБ_Қишлоқ ва сув хўжалигида давлат-хусусий шерикчилиги

5А233001-СХТЭваБ_Сув хўжалиги қурилиши ташкилотлар иқтисодиёти

5А311001-ТЖваИЧА_Ночизиқ автоматик бошқариш тизимлари

5А311001-ТЖваИЧА_Бошқарув объектларини тадқиқ қилиш

5А311001-ТЖваИЧА_ГМТТЖАИА

5А311001-ТЖваИЧА_Интелектуал тизимлар

5А311001-ТЖваИЧА_Технологик жараёнларни компютерли бошкариш

5А313401-ГваГ_Амалий геодезия

5А313401-ГваГ_Геоахборот тизимининг илмий асослари

5А313401-ГваГ_Картография ва геовизуализция

5А313401-ГваГ_Картография

5А313401-ГваГ_Масофадан зондлаш

5А410701-ЕРФваБ_Ер ресурсларини бошкариш ва фойдаланишда

5А410701-ЕРФваБ_Ердан фойдаланиш иктисоди

5А410701-ЕРФваБ_Ердан фойдаланишда интеграцион бошкарув

5А410701-ЕРФваБ_Худудларни ривожлантириш

5А430101-КХМ_Илмий тадкикотусуллари ва экспериментни

5А430101-КХМ_Кишлок хужалиги машиналарининг назарияси

5А430101-КХМ_Кишлок хужалик машиналарида янги техник ечимлар

5А430101-КХМ_Кишлок хужалик техникасидан фойдаланиш

5А430501-КваСХЭТ_Энергия таъминоти тизимини лойхалаш усуллари 

5А430501-КваСХЭТ_Иссиклик ва электр энергиясидан рационал фойдаланиш

5А430501-КваСХЭТ_Махсус электротермик ва электротехнологик жараёнлар

5А430502-SMART_Adaptive control system for electric drive

5А430502-SMART_Агроэнергетика илмий-тадқиқот услуби ва статистик таҳлил

5А430502-SMART_Digital basics digital systems

5А430502-SMART_Engineering and design of Experiments

5А430502-SMART_Ноэлектрик катталикларни электр ўлчамлар. Интеллектуал датчиклар.

5А430502-SMART_Smart sensors and technology

5А430502-SMART_Асбобсозликда электротехник материаллар

5А430502-SMART_Микроэлектроника занжирлари

5А430502-SMART_Объектга йуналтирилган программалаш тиллари

5А430502-SMART_Электр ва Электрон занжирларни

5А450201-Гидромелиорация_Ирригация ва мелиорация ГАТ

5А450202-МваСД_Тупроқ-ўсимлик сув боғлиқлиги

5А450202-МваСД_Гидромелиоратив тизимларни тадқиқ қилиш

5А450202-МваСД_Ирригация ва мелиорацияда ГАТ

5А450202-МваСД_Мелиоратив тупроқшунослик ва дехқончилик

5А450202-МваСД_Мелиорация ва ерларни рекультивациялаш

5А450202-МваСД_Мелиорацияда илмий изланишлар услублари

5А450205-ГМТФ_Амалий гидрометрия

5А450205-ГМТФ_Гидромелиоратив тизимларни автоматлаштириш

5А450205-ГМТФ_Гидромелиоратив тизимларни модернизациялаш

5А450205-ГМТФ_Дала тадкикотларини утказиш

5А450206-СТСТ_Сув тежамкор суғориш технологиялари 

5А450206-СТСТ_Глобал иклим ва сув таъминоти

5А450206-СТСТ_Ирригация ва мелиорацияда ГАТ

5А450206-СТСТ_Ландшафтли ирригация

5А450206-СТСТ_Сув ресурсларини ўлчаш ва воситалари

5А450206-СТСТ_Сугориш тармокларидан фойдаланиш ва автоматлаштириш

5А450206-СТСТ-Сугориш мелиорацияси

5А450207-СРМФваБ_АМБТБ

5А450207-СРМФваБ_Сув кадастри. Сув ресурсларини интеграл бошқариш

5А450207-СРМФваБ_Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш

5А450207-СРМФваБ_Сувни сифатини яхшилаш

5А450207-СРМФваБ_Экологик экспертиза

5А450207-СРМФВБ_Халкаро ва давлвт сув муносабатлари

5А450208-ССБ_Сув ресурсларини хавзавий бошқариш ва режалаштириш

5А450208-ССБ_Сув сифати

5А450301-ГИМ_Курилиш ва машиналарни лойихалаш асослари

5А450301-ГИМ_Машиналарни ишлатиш ва таъмирлаш назарий асослари

5А450301-ГИМ_Мухандислик логикаси ва моделлаштириш

5А450301-ГИМ_Экспериментини режалаштириш

5А450401-ГИФУИваХ_Гидротехника иншоотлари эксплуатацияси

5А450401-ГИФУИваХ_Гидротехника иншоотларидаги назорат улчов аппаратлари

5А450401-ГИФУИваХ_Гидротехника иншоотларини лойихалаш

5А450401-ГИФУИваХ_Гидротехникада илмий тадкикот

5А450401-ГИФУИваХ_ГТИФИваХ

5А450402-НСваКФваТ_Насос станциялари ишончлилиги ва экологик хафсизлиги

5А450402-НСваКФваТ_Насос стансциялари ва қурилмалари

5А450402-НСваКФваТ_Насос станцияларини лойхалаш ва насос қурилмаларини синаш

5А450402-НСваКФваТ_Насос станцияларини фойдаланиш ва диагностикаси

5А450402-НСваКФваТ_Электр энергетик ускуналар

5А630101-АММ (АММ)_Тупроқ ҳимояловчи ресурс тежамкор қишлоқ хўжалиги

5А630101-АММ (АММ)_Атроф муҳитга таъсирни бахолаш

5А630101-АММ (АММ)_Геоахрафик ахборот тизими асослари

5А630101-АММ (АММ)_Статистика асослари

5А630101-АММ (ГАТ)_ Марказий Осиё ландшафт экологияси 

5А630101-АММ (ГАТ)_Геоахборот тизимлари

5А630101-АММ (ГАТ)_Масофадан обьектларни ўрнганиш

5А630101-АММ (ГАТ)_Статистика усуллари ва таҳлили

5А630101-АММ (ГАТ)_Экологик моделлаштириш

5А630101-АММ (КваСХ)_Геоахборот тизимлари асослари 

5А630101-АММ (КваСХ)_Геоахборот тизимлари

5А630101-АММ (КваСХ)_Географик ахборот тизимлари

5А630101-АММ (КваСХ)_Марказий осиё экотизимлари

5А630101-АММ (КваСХ)_Масофадан зондлаш

5А630101-АММ (КваСХ)_Тупрок химояловчи ресурс тежамкор кишлок хужалиги

5А630101-АММ (МЗ)_Масофадан зўнтлаш

5А630101-АММ (МЗ)_Геоахборот тизими асослари

5А630101-АММ (МЗ)_Ерни зондлаш

5А630101-АММ (МЗ)_Илмий тадқиқот  методологияси

5А630101-АММ (МЗ)_Марказий Осиё географик ладшафтлари

5А630101-АММ (МЗ)_Марказий Осиёнинг ландшафтлари

5А630101-АММ (ХЕваЕРБ)_Ер ресурсларини барқарор бошқариш

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_Экотизимлар статистикаси ва моделлаштириш

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_Марказий Осиёнинг ландшафтлари ва экотизимлари

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_Тупроқ эрозияси 

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_Геоахборот тизимлари фанига кириш

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_Илмий тадқиқот методологияси

5А630101-АММ (ХЕваСРБ)_ИУВР

5А630201-СХЭХ_Чиқиндиларни бошқариш 

5А630201-СХЭХ_Гидроэкология