Таълим йўналишлари

1. 5111000 - Касб таълими (Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш)

2. 5111000 - Касб таълими (Ер тузиш ва ер кадастри)

3. 5111000 - Касб таълими (Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш)

4. 5111000 - Касб таълими (Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш)

5. 5111000 - Касб таълими (Сув хўжалиги ва мелиорация)

6. 5141100 - Гидрология (сув омборларида)

7. 5230100 - Иктисодиёт (сув хўжалигида)

8. 5230200 - Менежмент (сув хўжалигида)

9. 5230900 - Бухгалтерия хисоби ва аудит (сув хўжалигида)

10. 5310200 - Электр энергетикаси (сув хўжалигида)

11. 5311000 - Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (сув хўжалигида)

12. 5311500 - Геодезия, картография ва кадастр (сув хўжалигида)

13. 5313200 - Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (Электр ва электрон техникалар)

14. 5340700 - Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида)

15. 5410700 - Ер тузиш ва ер кадастри

16. 5430100 - Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

17. 5430200 - Қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

18. 5430300 - Қишлоқ хўжалик ва мелиоратив техникалари техник сервиси

19. 5450100 - Ирригация тизимларида сув энергиясидан фойдаланиш

20. 5450200 - Сув хўжалиги ва мелиорация

21. 5450300 - Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

22. 5450400 - Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

23. 5450500 - Мелиоратив гидрогеология

24. 5630100 - Экология ва атроф мухит мухофазаси (сув хўжалигида)

25. 5640100- Хаётий фаолият хавфсизлиги


2018/2019 ўқув йили учун бакалавриат таълим йўналишлари

1. 5450200 - Сув хўжалиги ва мелиорация

2. 5430100 - Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

3. 5450300  -  Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш

4. 5340700 - Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида)

5. 5450400 - Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

6. 5311000 - Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш

7. 5230900 - Бухгалтерия ҳисоби ва аудит

8. 5450700 - Сув таъминоти муҳандислик тизимлари

9. 5450800 - Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш

10. 5141700 - Дарё ва сув омборлари гидрологияси

11. 5630200 - Сув хўжалигида экология хавфсизлиги

12. 5233000 - Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

13. 5430300 - Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис

14. 5430400 - Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш

15. 5450600 - Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари

16. 5430500 - Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти

17. 5313400 - Геодезия ва  геоинформатика

18. 5410700 - Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

19. 5640200 - Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги