Шавазов Абдулатив Ачиловичнинг докторлик диссертация авторефератини дастлабки экспертизадан ўтказиш учун Илмий семинарга таклиф қиламиз.

Сизларни 2019 йил 27 август куни соат 11.00да”В”бино 602 хонада Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.01  рақамли Илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинарида Шавазов Абдулатив Ачиловичнинг “Частотавий ростланувчи асинхрон электрон юритмалар асосида суғорувчи насос стансияларнинг энергия тежамкор режимлари” мавзуси бўйича фалсафа (РhD) докторлик диссертация авторефератини дастлабки экспертизадан ўтказиш учун Илмий семинарга таклиф қиламиз.

 

Илмий семинар котиби                                                                       А.Бердышев