Хўжақулов Рустамнинг диссертация иши ҳимояси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSс.27.06.2017.Т.10.02  рақамли Илмий Кенгашнинг  2020 йил 17 январь соат 14-00 даги навбатдаги йиғилиши     

КУН ТАРТИБИ

 

Талабгор  Хўжақулов Рустамнинг 05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши” ихтисослиги бўйича “Фойдаланиш даврида чўкувчан грунтлардаги ирригация тизимлари гидротехника иншоотлари ишончлилиги ва хавфсизлигини ошириш” мавзусида техника фанлари  доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши ҳимояси.