Раҳимов Шерзод Абдувахобжоновичнинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019-йил 25-октябрдаги навбатдаги йиғилиши
КУН ТАРТИБИ

Талабгор Раҳимов Шерзод Абдувахобжоновичнинг 05.09.06 - “Гидротехника ва мелиорация қурилиш” ихтисослиги бўйича “Грунли тўғонлардаги нотурғун филтратсияни назарий ва экспериментал тадқиқ қилиш” мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация иши ҳимояси.

Илмий раҳбар: Файзие Хомитхон, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар: Эшев Собиржон Саматович, техника фанлари доктори, доцент, Рахматов Норқобил Рахматович, техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура қурилиш институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02.
Манзил: Тошкент шаҳри, Қори-Ниёзий кўчаси, 39-уй, Г-корпус, 4-зал