Махмудов Хусанбой Султонхожаевичнинг диссертация иши ҳимояси

Махмудов Хусанбой Султонхожаевичнинг 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш ихтисослиги бўйича  мажлисида “Картошка экиш машинаси миқдорлагичининг параметрларини асослаш” мавзусидаги фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Т.10.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 30 май куни соат 15.30 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй. Тел.: (99871) 237-09-45, факс: (99871) 237-46-68;

e-mail: admin@tiiame.uz .