Урунбоев Садриддин Комилжоновичнинг диссертация иши муҳокамаси

23 октябрь соат 15-00 да 4 - залда  Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш кафедраси мустақил тадқиқотчиси Урунбоев Садриддин Комилжоновичнинг 06.01.02 – “Мелиорация ва суғорма деҳқончилик” ихтисослиги бўйича (техника фанлари) “Ғўза экинини суғоришда коллектор-дренаж сувларидан фойдаланиш технологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишини Илмий семинарда муҳокамаси бўлиб ўтади.