Палуашова Гауҳарай Қалбаевнанинг фалсафа доктори(PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.T.10.02 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 27-сентябрдаги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Талабгор Палуашова Гаухарай Қалбаевна  05.09.07- “Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси” ихтисослиги бўйича “Методы регулирования солевого режима почв путём совершенствования технологий полива хлопчатника по бороздам в низовьях р.Амударьи” мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация иши ҳимояси.

Илмий раҳбар: Широкова Юлия Илларионовна, техника фанлари номзоди, профессор

Расмий оппонентлар: Муродов Рустам Анварович, техника фанлари доктори, Норқулов Усмон Норқулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори

Етакчи ташкилот: УзГИП Маъсулияти чекланган жамият.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02

Манзил: Тошкент шаҳри, Қори-Ниёзий кўчаси, 39-уй, Илмий Кенгашлар зали, Г-корпус, 4-зал