Назаров Комил Игамбердиевичнинг диссертатсия ишининг мухокамаси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

 

DSс. 03/30.12.2019.T.10.02 рақамли Илмий Сименарнинг 2019 йил 18 декабр соат 14-00 даги навбатдаги йиғилиши

 

КУН ТАРТИБИ

 

Талабгор Назаров Комил Игамбердиевичнинг 05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши” (техника фанлари) ихтисослиги бўйича «Тош-тупроқли тўғонларнинг йирик синиқ тошли тааянч призмаси мустахкамлиги ва деформацияси (Туполонг ва Пском ГЭС лари мисолида)» мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертатсия ишининг мухокамаси.

 

Илмий раҳбар:                                Мажидов Ином Урушевич

 

                                                      техника фанлари доктори, профессор

 

Илмий Кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий Кенгаш рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSс. 03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш.

 

ТИҚХММИ, Илмий Кенгаш зали (4-зал), 18.01.2020 й. соат 14:00