Ходжиев Алишер Кулдашевичнинг докторлик диссертация авторефератини дастлабки экспертизадан ўтказиш учун Илмий семинарга таклиф қиламиз.

Ходжиев Алишер Кулдашевичнинг докторлик диссертация авторефератини дастлабки экспертизадан ўтказиш учун Илмий семинарга таклиф қиламиз.

 

Сизни 2019 йил 10 октябрь соат 14-00 да 4-залда Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинарга Ходжиев Алишер Кулдошовичнинг “Сув омбори гидрологик режимининг ўзан жараёнларга таъсири (Туямўйин гидроузели мисолида)” мавзуси бўйича фалсафа (РhD) докторлик диссертация иши мухокамасига таклиф қиламиз.

Илмий семинар котиби  И. Ахмедходжаева