Байматов Шахриддин Хушвақтовичнинг (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши ҳимояси

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи  DSс.27.06.2017.Т.10.02  рақамли Илмий Кенгашнинг  2020 йил 17 январь соат 14-00 даги навбатдаги йиғилиши

 

КУН ТАРТИБИ

 

Талабгор  Байматов Шахриддин Хушвақтовичнинг 05.09.06 – “Гидротехника ва мелиорация қурилиши” (техника фанлари) ихтисослиги бўйича «Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш» мавзусида техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши ҳимояси №-4-залда бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: Файзиев Хомитхон  техника фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар: Эшев Собир Саматович техника фанлар доктори, профессор. Рахматов Норқобил  Рахматович техника фанлар номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Илмий Кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий Кенгаш рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги DSс.27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш.