Нурымбетов Тимур Узакбергеновичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг муҳокамаси.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг

КУН ТАРТИБИ

Тошкент шаҳри                                     

Қорақалпоқ давлат университети таянч докторанти Нурымбетов Тимур Узакбергеновичнинг 08.00.04-"Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти" ихтисослиги бўйича "Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини диверсификациялаш йўналишлари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)" мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг муҳокамаси.

“Б” бино 102-хона 8 ноябр 2019 йил   соат 14-00

Илмий раҳбар:                  и.ф.д., проф. Ғ.Саматов

Тақризчилар:                     и.ф.д., проф. О.Муртазаев. и.ф.д., проф. Б.Беркинов