Хамраева Сайёра Насимовнанинг докторлик диссертациясининг (DSc) муҳокамаси.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар мажлисининг

КУН ТАРТИБИ

                                                                                    

Тошкент шаҳри                                     

 

1. Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти мустақил тадқиқотчиси Хамраева Сайёра Насимовнанинг 08.00.04-"Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти" ихтисослиги бўйича "Қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатувчи инфратузилмани инновацион ривожлантириш асосларини такомиллаштириш" мавзусидаги докторлик диссертациясининг (DSc) муҳокамаси.

Илмий маслаҳатчи:         и.ф.д., проф. Р.Х.Эргашев

Тақризчилар:                    и.ф.н., доц. Р.Хакимов. и.ф.д. Ш.Т.Хасанов

“Б” бино 102-хона 8 ноябр 2019 йил   соат 14-00