Самиева Гулноза Тохировнанинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.

     Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 13 сентябрдаги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Мустақил тадқиқотчи Самиева Гулноза Тохировнанинг 08.00.04 “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” ихтисослиги бўйича “Деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш йўналишлари” мавзусида иқтисодиёт  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлангшан диссертация ишини ҳимояси.

Илмий раҳбар: Эргашев Раҳматилла Хидирович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:Чариев Қурбон Амирович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор. Хакимов Рашид Хамдамович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.    

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03.

Манзил: 2019 йил 13 сентябрь куни соат 16.00да ”Б” бино 105 хонада Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли Илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинарида Самиева Гулноза Тохировнанинг “Деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш йўналишлари” мавзусида иқтисодиёт  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлангшан диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.