Азизкулов Бахтиёр Хушвактовичнинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандис-лари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.I.10.03 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 13 сентябрдаги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Мустақил тадқиқотчи Азизкулов Бахтиёр Хушвактовичнинг 08.00.04- «Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти» ихтисослиги бўйича «Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари» мавзусида иқтисодиёт  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлангшан диссертация ишини ҳимояси.

Илмий раҳбар:   Қудратов Ғайратилло Ҳикматович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар: Муртазоев Олим, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор. Шерматов Одилжон Аъзамжонович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.

Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.И.10.03.

Манзил: 2019 йил 13 сентябрь куни соат 14.00да ”Б” бино 105 хонада Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.И.10.03 рақамли Илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинарида Азизкулов Бахтиёр Хушвактовичнинг «Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари» мавзусида иқтисодиёт  фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишини ҳимоясига таклиф қиламиз.