Ишчанов Жавлонбек Курбанбаевичнинг диссертация иши ҳимояси

Илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

ТИҚХММИ ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.Т.10.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 2019-йилнинг 6-ноябрдаги навбатдаги йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

Ишчанов Жавлонбек Курбанбаевичнинг 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (техника фанлари) ихтисослиги бўйича фалсафа фанлари (PhD) доктори илмий даражасини олиш учун “Хоразм вилояти ерлари мелиоратив ҳолатига табиий-иқлим шароитлар ўзгаришининг таъсири таҳлили ва башорати” мавзусидаги диссертация ишининг муҳокамаси.

Турли масалалар.

Семинар ўтказилиш жойи: ТИҚХММИ, 3-зал, санаси 06.11.2019 йил соат 15:00