Магистерская работа

Hisorak suv omborida avtrmatlashtirish vositalarini va yassi to'sqich holatini avtomatik boshqaruvini takomillashtirish

Совершенствование методов и средств автоматизации защиты гидротехнических сооруженийна примере сооружений канала Дўстлик

GTI lardagi avariya holatlarida suv tushirishni avtomatik boshqaruvni takomillashtirish (Amu Buxoro kanali misolida)

“Yer resurslaridan samarali foydalanishning hududiy xususiyatlari” (Qashqadaryo viloyati misolida)

“Surxondaryo‎ viloyati ‎qishloq ‎xo‘jalik‎ kartalarini‎ tuzishni‎ takomillashtirish”‎

“Yer tuzishda loyihalashning avtomatlashgan tizimini takomillashtirish”

Повышение эффективности землепользования специализированного лесного хозяйства им. Ахунбабаева Куйичирчикского района Ташкентской области

“Buxoro viloyati Peshko‘ tumanidagi “O‘zbekiston” massivida fermer xo‘jaliklari yer maydonlarini optimallashtirish orqali yerdan foydalanish samaradorligini oshirish”

“Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Abduraxmonov nomli massiv misolida bog‘zor va uzumzorlar hududini tashkil qilish orqali yerdan foydalanish samaradorligini oshirishga sharoit yaratish”

“Qoraqalpog‘iston Respublikasi Amudaryo tumanidagi “To‘lqin” massiviga biriktirilgan yerlarda yerdan foydalanishning ekologik oqibatlarini aniqlash”

“Buzilgan yerlarni rekultivatsiyalash samaradorligini aniqlash” (Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Barlos nomli massiv misolida)

“Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi “Bo‘z-suv” massivida sug‘oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish”

Применение гидротурбо-насосных установок в узбекистане (на примере аму-зангского каскада нс и актепинского водохранилища)

Tezkor suv to‘sqichning boshqarish tizimini tadqiq qilish va ishlab chiqish (Toshkent viloyati parkent kanali misolida)

Yerni meliorativ holatini ta’minlash maqsadida tekislagichning yerni yumshatuvchi qurilmasini parametrlarini asoslash (O‘zMEI mavjud tekislagich qurilmasi misolida)

Buxoro vohasining sug‘oriladigan maydonlarida sug‘orish suvlaridan tejamli foydalanish

“Intensiv‎ bogʻlarda ‎tomchilatib ‎sugʻorish ‎texnologiyasini‎ qoʻllash”

Surxondaryo viloyati Jarqurg‘on tumani suv xo‘jaligini boshqarishda qo‘llaniladigan kartalarni GAT dasturlari asosida tuzish.

Сопряжение бьефов гидротехнических Сооружений при плавно расширяющимся водобое

Loyqali suvni ko‘tarib berayotgan nasos stansiyalari kaskadi ekspluatatsiyasini takomillashtirish (Surxondaryo viloyati «Nasos stansiyalari, energetika va aloqa» boshqarmasi «Amu Zang nasos stansiyalari kaskadi misolida»)

“Suv ta’minoti tizimlarida suv ko‘tarish qurilmalari ishini optimallashtirish” (Toshkent shahar III bosqich nasos stansiyalari misolida)