Yo'riqnoma

1-ilova Talaba-yoshlarning mafkuraviy immunitetini va g‘oyaviy bardoshliligini mustahkamlash

2-ilova. Talaba-yoshlarning ongiga qaratilgan axborot xurujlarining oldini olish, ularda ma’lumotlar, internet va boshqa axborot resurslaridan o‘rinli foydalanish madaniyatini shakllantirish

3-ilova. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar va tarbiyaviy tadbirlarni tashkillashtirish sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar

4-ilova_Institutda sog‘lom ma’naviy-ma’rifiy muhitni shakllantirish, jamoa a’zolari o‘rtasida o‘zaro hurmat, kiyinish madaniyati, muomala madaniti, odob-axloq qoidalari

5-ilova. Talabalarning o‘qishdan bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishni tashkillashtirish

6-ilova. Talabalarda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish

7-ilova. Institutdagi talabalarning mutolaa madaniyati va kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirish

8-ilova. Instituda ota-onalar, murabbiylar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, huquqni muhofaza qilish organlari o‘rtasidagi samarali hamkorlik va ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish

9-ilova. Talaba-yoshlarda milliy o‘zlikni anglash, milliy qadriyatlar va an’analar hamda umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan chuqur hurmat va ehtiromda bo‘lish tuyg‘ularini rivojlantirish

10-ilova. Talabalar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhitini yaratish, ibratli talabalarning yutuqlarini jamoa o‘rtasida keng targ‘ib qilish

11-ilova. Talabalarning huquqiy bilimi, huquqiy savodxonligi hamda huquqiy madaniyatini oshirish