Xalqaro ilmiy-texnik ma'limotlar bazasidan foydalanish

Adabiyotlarni rasmiylashtirishning Vankuver stili

Xalqaro standartlar bo'yicha ilmiy jurnallarni tayyorlash

Google Scholar -ro'yxatdan o'tish

ScienceDirect yo'riqnoma

Scopus ma'lumotlar bazasida baholash mezonlari

Scopus FAQ_