Ta’lim faoliyatining moddiy-texnik

Kafedra nomi

Laboratoriya xona (bino) larning soni

Joylashgan joyi

 
 

1

Gidravlika va gidroinformatika

1

D-laboratoriya korpusi (Gidravlika)

 

2

Gidrologiya va gidrogeologiya

1

D-laboratoriya korpusi (kafedralararo laboratoriya)

 

3

Irrigatsiya va melioratsiya

1

1. D-laboratoriya korpusi (kafedralararo laboratoriya)

2. G-501

 

4

Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish

1

D-laboratoriya korpusi (kafedralararo laboratoriya)

 

5

Ekologiya va suv resurslarini boshqarish

2

1. D-laboratoriya korpusi (Ekologiya va suv resurslarini boshqarish)

2. Yangi bino

 

6

Fizika va ximiya

4

1. B-09

2. B-10

3. B-11

4. B-12

 

8

Gidrotexnika inshootlari va muxandislik konstruksiyalari

3

1. D-laboratoriya korpusi (Gidrotexnik inshootlar)

2. D-laboratoriya korpusi, 107

3. D-laboratoriya korpusi (Qurilish materiallari)

 

9

Suv energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish

2

1. D-laboratoriya korpusi (Gidromashinalar)

2. D-laboratoriya korpusi (Nasos stansiyaolari)

 

11

Nazariy va qurilish mexanikasi

1

B-324

 

12

Gidromeliorativ ishlarni tashkil etish va  texnologiyasi

3

1. D-laboratoriya korpusi

2. D-laboratoriya korpusi

3. D-laboratoriya korpusi

 

13

Qishloq xo‘jaligi mashinalari

2

1. E-01 laboratoriya korpusi

2. E-02 laboratoriya korpusi

 

14

Traktorlar va avtomobillar

4

1. V-304

2. V-311

3. V-312

4. Ye-8 laboratoriya korpusi

 

15

Mashinalardan foydalanish va ta’mirlash

1

E-03 laboratoriya korpusi

 

16

Umumtexnik fanlar

4

1. Ustaxona (14-auditoriya)

2. Ustaxona (17-auditoriya)

3. Ustaxona (19-auditoriya)

4. E laboratoriya korpusi

 

17

Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash

1

E-04 laboratoriya korpusi

 

18

Xayot faoliyati xavfsizligi

1

G-609

 

20

Elektr ta’minoti va qayta tiklanuvchan  energiya manbalari

2

1. V-509

2. 702 (11-ma’muriy yuino)

 

21

Texnologik jarayon va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish

4

1. V-511

2. V-510

3. V-512

4. 701 (11-ma’muriy bino)

 

22

Elektrotexnika va mexatronika

3

1. E-9 laboratoriya korpusi

2. E-10 laboratoriya korpusi

3. V-410

 

23

Elektrotexnologiyalar va elektr jihozlardan foydalanish

3

1. E-1 laboratoriya korpusi

2. E-2 laboratoriya korpusi

3. E-3 laboratoriya korpusi

 

27

Tuproqshunoslik va dehqonchilik

1

B-13

 

35

YuNESKO kafedrasi

1

YuNESKO kafedrasi (G bino)

 

36

Nasos stansiyalari

1

Nasos stansiyalari (institut xovlisi)