Davlat ta'lim standartlari

430000-Qishloq xo‘jalik texnikasi

450000-Irrigatsiya va melioratsiya