Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish