O'quv reja (3 yillik)

 

5141700- Daryo va suv omborlari gidrologiyasi 1-kurs

5230900- Buxgalteriya hisobi va audit(suv xo'jaligida) 1-kurs

5233000- Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish 1-kurs

5311000- Texnologik jarayonlar va ICH avtomatlashtirish va boshqarish 1-kurs

5313400- Geodeziya va geoinformatika 1-kurs

5340700- Gidrotexnika qurilishi(suv xo'jaligida)1-kurs

5410700- Yer kadastri va yerdan foydalanish 1-kurs

5430100- Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish 1-kurs

5430300- Qishloq va suv xo'jaligida texnik servis 1-kurs

5430400- Qishloq xo'jaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash 1-kurs

5430500- Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti 1-kurs

5450200- Suv xo'jaligi va melioratsiya 1-kurs

5450300- Suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mehanizatsiyalash 1-kurs

5450400- Gidrotexnika inshoatlari va nasos stansiyalaridan foydalanish 1-kurs

5450600- Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika ob'yektlari 1-kurs

5450700- Suv ta'minoti muhandislik tizimlari 1-kurs

5450800- Suv xo'jaligida innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish 1-kurs

5630200- Suv xo'jaligida ekologiya xavfsizligi 1-kurs

5640200- Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi 1-kurs

5111000- KT(GTINSF) 2-kurs

5111000- KT(YET va YEK) 2-kurs

5111000- KT(QXM) 2-kurs

5111000- KT(QXEA) 2-kurs

5111000- KT(SXM) 2-kurs

5141100- Gidrologiya 2-kurs

5230100- Iqtisodiyot 2-kurs

5230200- Menenjment 2-kurs

5230900- Buxgalteriya hisobi va audit 2-kurs

5310200-EE 2-kurs

5311000- TJ va ICHAB 2-kurs

5311500- GKK 2-kurs

5313200- T va TTE va M 2-kurs

5340700- GTQ 2-kurs

5410700- YET va YEK 2-kurs

5430100- QXM 2-kurs

5430200- QXEA 2-kurs

5430300- KX va MTTS 2-kurs

5450100- ITSEF 2-kurs

5450200- SXM 2-kurs

5450300- SXMIM 2-kurs

5450400- GTINSF 2-kurs

5630100-EAMM 2-kurs

5640100- XFX 2-kurs

5111000- KT(YET va YEK) 3-kurs

5111000- KT(QXM) 3-kurs

5111000- KT(QXEA) 3-kurs

5111000- KT(SXM) 3-kurs

5141100- Gidrologiya 3-kurs

5230100- Iqtisodiyot 3-kurs

5230200- Menejment 3-kurs

5230900- BXA 3-kurs

5310200- EE 3-kurs

5311000- TJ va ICHAB 3-kurs

5311500- GKK 3-kurs

5340700- GTQ 3-kurs

5410700- YET va YEK 3-kurs

5430100- QXM 3-kurs

5430200- QXEA 3-kurs

5450100- ITSEF 3-kurs

5450200- SXM 3-kurs

5450300- SXMIM 3-kurs

5450400- GTNSF 3-kurs

5630100- EAMM 3-kurs

5640100- XFX 3-kurs

5111000- KT(YET va YEK) 4-kurs

5111000- KT(QXM) 4-kurs

5111000- KT(QXEA) 4-kurs

5111000- KT(SXM) 4-kurs

5141199- Gidrologiya 4-kurs

5230100- Iqtisodiyot 4-kurs

5230200- Menejment 4-kurs

5230900- BXA 4-kurs

5310200- EE 4-kurs

5311000- TJ va ICHAB 4-kurs

5311500- GKK 4-kurs

5340700- GTQ 4-kurs

5410700- YET va YEK 4-kurs

5430100- QXM 4-kurs

5430200- QXEA 4-kurs

5450100- ITSEF 4-kurs

5450200- SXM 4-kurs

5450300- SXMIM 4-kurs

5450400- GTINSF 4-kurs

5630100- EAMM 4-kurs

5640100- XFX 4-kurs

5A233001- Suv xo'jaligini tashkil etish va boshqarish magistratura 1-kurs

5A311001-Texnologik jarenlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 1-kurs

5A313401- Geodeziya va geoinformatika magistratura 1-kurs

5A410701- Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistratura 1-kurs

5A430100-Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 1-kurs

5A430501- Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti magistratura 1-kurs

5A430502- Suv xo'jaligida Smart (Intellektual) o'lchash tizimlari va asboblari magistratura 1-kurs

5A430503-Smart sensors and technology magistratura 1-kurs

5A450202- Melioratsiya va sug'orma dehqonchilik magistratura 1-kurs

5A450205-Gidromeliorativ tizimlardan foydalanish magistratura 1-kurs

5A450206-Suv tejamkor sugʻorish texnologiyalari magistratura 1-kurs

5A450207-Suv resurslaridan mukammal foydalanish va boshqarish magistratura 1-kurs

5A450208-Suv sifatini boshqarish magistratura 1-kurs

5A450301 – Gidromeliorativ ishlarini mexanizatsiyalashtirish magistratura 1-kurs

5A450402-Nasos stansiyalari va qurilmalaridan foydalanish va tashxisi magistratura 1-kurs

5A630101-AMM (atrof muxit menejmenti) magistratura 1-kurs

5A630101-AMM (geoaxborot tizimlari) magistratura 1-kurs

5A630101-AMM (qishlok va suv xo'jaligida) magistratura 1-kurs

5A630101-AMM (masofadan zondlash) magistratura 1-kurs

5A630101-AMM (xalkaro yer va suv resurslarini boshkarish) magistratura 1-kurs

5A630201-Suv xoʻjaligida ekologiya xavfsizligi magistratura 1-kurs

5230200 Menejment

Bux va A c2017-2018 1-kurs

E va AMM 2017-2018 1-kurs

Elektr energetikasi 2017-02018 1-kurs

Geodeziya kartografiya va kadastr 2017-2018 1-kurs

Gidrologiya 2017-2018 1-kurs

GTINSF 2017-2018 1-kurs

GTQ 2017-2018 1-kurs

Iqtisodiyot 2017-2018 1-kurs

ITSEF 2017-2018 1-KURS

Kasb ta'limi GTINSF 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi Qxea 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi QXM 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi SX va M 2017-2018 1-kurs

Kasb ta'limi Yer tuzish va yer kadastri 2017-2018 1-kurs

KXMTTS 2017-2018 1-kurs

Meliorativ gidrogeologiya 2017-2018 1-kurs

QXE va A 2017-2018 1-kurs

QXM 2017-2018 1-kurs

SX va M 2017-2018 1-kurs

SX va MIM 2017-2018 1-kurs

T va TTE va M (E va ET) 2017-2018 1-kurs

T va TTE va M 2017-2018 1-kurs

TJAB 2017-2018 1-kurs

XFX 2017-2018 1-kurs

Yer tuzish va yer kadastri 2017-2018 1-kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_2 kurs

5111000 - Kasb ta’lim (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_2 kurs

5141100 - Gidologiya (suv omborlarida)_2 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit_2 kurs

5311500 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5340700 - Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_2 kurs

5430100 – Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_2 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_2 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlarida suv energiyasidan foydalanish_2 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_2 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi kursi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_2

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish_2 kurs

5630100 - Ekologiya va atorof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_2 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_2 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (54530200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_3 kurs

5141100 - Gidrologiya (suv omborlarida)_3 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5310200 - Elektr energetikasi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5311000 - Texnlogik va ishlab chiqariщ jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish_3 kurs

5311500 - Gedeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5340700 - Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_3 kurs

5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_3 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_3 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlari suv energiyasidan foydalinish_3 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_3 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_3 kurs

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish _3 kurs

5630100 - Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_3 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_3 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5410700 - Yer tuzish va yer kadastri)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish)_4 kurs

5111000 - Kasb ta’limi (5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya)_4 kurs

5141100 - Gidrologiya (suv omborlarida)_4 kurs

5230100 - Iqtisodiyot (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5230200 - Menejment (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5230900 - Buxgalteriya hisobi va audit (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5310200 - Elektr energetikasi (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5311000 - Texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish_4 kurs

5340700- Gidrotexnika qurilishi 4-kurs

5410700 - Geodeziya, kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5410700 - Yer tuzish va yer kadastri_4 kurs

5430100 - Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish_4 kurs

5430200 - Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish_4 kurs

5450100 - Irrigatsiya tizimlari suv energiyasidan foydalanish_4 kurs

5450200 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya_4 kurs

5450300 - Suv xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish_4 kurs

5450400 - Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish_4 kurs

5630100 - Ekologiya va atrof muxit muxofazasi (suv xo‘jaligida)_4 kurs

5640100 - Xayot faoliyati xavfsizligi_4 kurs