Oliy ta'lim muassasasi tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy va ijro hujjatlari

1. Ustav-2018

2. Ichki tartib qoidalar-2018

3. Jismoniy va yuridik shaxslar muroajatlari

4. Institut odob-ahloq qoidalari