Namunaviy dasturlar

ATT-Axborot texnologiyalari tarixi

ATT-Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalash

ATT-Oliy matematika

Barcha yo’nalish-Muxandislik va kompyuter grafikasi

BXA-Mutaxassislikka kirish

G va G-Kartografik dizayn

Geodeziya geoinformatika-geodeziya 1-qism

GTQ-Oliy matematika

YeKEF-Kartografik dizayn

YEMZIT-Geodeziya 1qism

YEMZIT-Fizika

Iqtisodiyot-Iqtisodiyot nazariyasi

Iqtisodiyot-Iqtisodchilar uchun matematika

Iqtisodiyot-Menejment

Iqtisodiyot-Mikroiqtisodiyot

KT SXM - Kimyo

Kadastr-kadastr ishlarida kom grafikasi

KXITTK-tuproqshunoslik va o‘simlikshunoslik asoslari

KXMSvaDIT-Botanika va o’simliklar fiziologiyasi

KXMSvaDIT-Kimyo

QSXET-mutaxassislikka kirish

MvaMM-Nazariy mexanika

Menejment-Marketing

Menejment-Personalni boshqarish

MMM-Dasturlash

MMM-Matematik analiz

MMM-Chiziqli algebra va analitik geometriya

MMTX-materialshunoslik va konstruksion materiallar

MMTX-Oliy matematika

Muqobil energiya-mutaxassislikka kirish

MEM-Fizika

PT KXM - Oliy matematika

PT KXM-Qishloq xo’jaligi muxandislik asoslari

PT QXM-Fizika

PT SXM - Kimyo

PT SXM-Injenerlik geodeziyasi

PT SXM-Oliy matematika

SMTM-Mutaxassislikka kirish

SXMIM-Mutaxassislikka kirish

SXTEB-Marketing

TJIChAB-Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalash

TTTE va M-Mutaxassislikka kirish

EAMM-Analitik va fizkolloid kimyo

EAMM-Mutaxassislikka kirish

EAMM-Oliy matematika

EE mutaxasislikka kirish

EE-Oliy matematika

EE-Fizika