Mutaxassislik fanlaridan kirish sinovlari dasturi

5A311001-Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (suv xo‘jaligida)
5A430502-Suv xo‘jaligida Smart (intellektual) o‘lchash tizimlari va asboblari
5A450401-Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish, ularning ishonchliligi va xavfsizligi
5A640101-Mehnat muhofazasi, ishlab chiqarish va texnologik jarayonlar xavfsizligi (qishloq va suv xo‘jaligida)
5А110802-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
5А141104-Gidravlika va muhandislik gidrologiyasi
5А230201-Menejment (tarmoqlar va sohalar boʼyicha)
5А230401-Marketing (tarmoqlar va sohalar boʼyicha)
5А230901-Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar boʼyicha)
5А233001-Suv xoʼjaligini tashkil etish va boshqarish
5А310106-Mini va mikro gidroelektr stantsiyalar
5А310201-Elektr taʼminoti (tarmoqlar boʼyicha)
5А312101-Energiya tejamkorligi va energoaudit (tarmoqlar boʼyicha)
5А312401-Muqobil energiya manbalari (turlari boʼyicha)
5А313401-Geodeziya va geoinformatika
5А340701-Gidrotexnika inshootlari (suv xoʼjaligi)
5А340704-Gidrotexnika inshootlari qurilishini tashkil etish va texnologiyasi
5А410701-Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish
5А430101-Qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalashtirish (tarmoqlar boʼyicha)
5А430501-Qishloq va suv xoʼjaligida energiya taʼminoti
5А450101-GES qurilishi va ulardan foydalanish
5А450202-Melioratsiya va sugʼorma dehqonchilik
5А450205-Gidromelioratsiya tizimlaridan foydalanish
5А450206-Suvtejamkor sugʼorish texnologiyalari
5А450207-Suv resurslaridan mukammal foydalanish va boshqarish
5А450301-Gidromelioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish
5А450402-Nasos stantsiyalari va qurilmalaridan foydalanish va tashxisi
5А630101-Аtrof muhit muhofazasi (qishloq va suv xoʼjaligida)
5А630106-Chiqindilarni boshqarish

5A230901-Бухгалтерский учёт (по отраслям)
5A312101-Энергосбережение и энергоаудит (в водном хозяйстве)
5A340701-Гидротехнические сооружения (в водном хозяйстве) 
5A340704-Организация и технология строителъства гидротехнических сооружений
5A410701-Использование и управление земельными ресурсами
5A430101-Механизация сельского хозяйства (по отраслям)
5A430501-Энергоснабжение в сельском  и водном хозяйстве 
5A450402-Эксплуатация, диагностика насосных станций и оборудования
5А230201-Менежмент (в водно хозяйстве)
5А233001-Организация и управление водного хозяйства
5А311001-Автоматизация производства и технологических процессов (в водном хозяйстве)
5А450101-Строительство и эксплуатация ГЭС
5А450202-Мелиорация и орошаемое земледелие
5А450207-Комплексное использование и управление водных ресурсов 
5А450301-Механизация гидромелиоративных работ
5А450401-Эксплуатация гидротехнических сооружений, их безопасность и надежность  
5А630101-Охрана окружающей среды (по отраслям)