Ilmiy tadqiqot faoliyati

Bugungi kunda institutimizda 447 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatib, ularning 43 nafari fan doktorlari, professorlar, 144 nafari fan nomzodlari, dotsentlar, 260 nafari katta o‘qituvchi va assistentlardir. Professor-o‘qituvchilar tarkibida O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arboblari 1 nafar, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi hodimlari 2 nafar, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan irrigatorlar 2 nafar, Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan fan arboblari 3 nafar bo‘lib, asosiy shtatlar bo‘yicha ilmiy salohiyat 41.8 % ni tashkil etadi.

Institut professor-o‘qituvchilari tomonidan bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bugungi kunning dolzarb muammolarini hal etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, olingan va erishilayotgan natijalar ishlab chiqarishga, o‘quv jarayoniga tadbiq etilishini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, ular 7 ta ustuvor ilmiy yo‘nalish muammolariga bo‘lingan:

1. Sug‘orish suvini tejaydigan texnologiyalar, gidromeliorativ tizimlardan samarali foydalanish va sug‘oriladigan yerlarning ekologik-meliorativ holatini yaxshilashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish;

2. Gidrotexnika inshootlari  konstruksiyalarini takomillashtirish, hisoblash, loyihalash va xavfsizligini ta’minlash asoslarini ishlab chiqish;

3. Gidromeliorativ ishlarni mexanizatsiyalash;

4. Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash;

5. Qishloq va suv xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish;

6. Yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish uslublarini takomillashtirish;

7. Sug‘orma dehqonchilikda yer va suv resurslaridan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari.

 

Davlat ilmiy-texnika dasturlari va xo‘jalik shartnomalari doirasida bajarilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari

Institutning ilmiy-tadqiqot ishlari rejasida O‘zbekiston Respublikasi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasining O‘zQXIIChM orqali berilgan Davlat grantlari asosidagi 2 tafundamental, 23 ta amaliy, 1 ta yosh olimlar amaliy va 3 ta innovatsiya davlat grantlari, 11 ta O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi hamda 3 ta boshqa tashkilotlar bilan tuzilgan xo‘jalik shartnomalari hamda 50 ta Davlat byudjeti asosidagi tashabbuskor ilmiy ishlar bajarildi. 24 ta Davlat granti asosidagi amaliy tadqiqotlar, umumiy qiymati — 764,263 mln.so‘m, 2 ta Davlat granti asosidagi fundamental tadqiqotlar, umumiy qiymati — 61,316 mln. so‘m, 3 ta Davlat granti asosidagi innovatsion loyihalar, umumiy qiymati — 111,017 mln.so‘m, 11 ta O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi hamda 3 ta boshqa tashkilotlar bilan tuzilgan xo‘jalik shartnomalari asosidagi ilmiy tadqiqotlar, umumiy qiymati — 378 mln.so‘m, 3 ta Suv resurslarini hisobga olish, oqilona boshqarish, ularni iqtisod qilish va samarali foydalanish masalalari bo‘yicha Respublika kengashi asosidagi ilmiy tadqiqotlar umumiy qiymati — 75,0 mln.so‘m va 13 ta boshqa tashkilotlar asosidagi ilmiy tadqiqotlar umumiy qiymati — 295,0 mln.so‘m mablag‘ jalb etilgan. Jami 2017 yilda ilmiy tadqiqot ishlariga institutda 1314,596 mln.so‘m miqdoridagi byudjetdan tashqari mablag‘ jalb etilgan.