Talabalar xayotidan

Muolaja tartibi

Talaba qizlar bilan suhbat

Bobur bilan bir bo’lib

Tashqi va ichki go’zallik uyg’unligi

Navoiy dahosiga ta’zim