O'quv rejalar

Bakalavr 

1-kurs

5111005-Профессионал таълим (Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш)

5111007-Профессионал таълим (Сув хўжалиги ва мелиорация)

5140300-Механика ва математик моделлаштириш

5141101-Гидрология (дарё ва сув омборлари гидрологияси)

5230103-Иктисодиёт (сув хўжалигида)

5230200-Менежмент (сув хўжалигида)

5230900-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит

5233000-Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошкариш

5310201-Электр энергетикаси (сув хўжалигида)

5311001-Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (сув хўжалигида)

5311200-Ерни масофавий зондлашда инновацион технологиялар

5311300-Кадастр (худудлар давлат кадастри)

5312400-Муқобил энергия манбалари (қайта тикланувчи энергия)

5313200-Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (электр ва электрон техникалар)

5313400-Геодезия ва геоинформатика

5320100-Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (яримўтказгичлар ва лазер технологияси)

5330200-Ахборот тизимлари ва технологиялари

5340701-Гидротехника қурилиш (сув хўжалигида)

5410500-Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (мева-сабзавотлар бўйича)

5410700-Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

5430100-Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

5430300-Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис

5430400-Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш

5430500-Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти

5450200-Сув хўжалиги ва мелиорация

5450300-Сув хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш

5450400-Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

5450500-Мелиоратив гидрогеология

5450600-Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари

5450700-Сув таъминоти муҳандислик тизимлари

5450800-Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш

5630101-Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (сув хўжалигида)

5640201-Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги (сув хўжалигида)

2-3 kurslar

5141700-Дарёлар ва сув омборлари гидрологияси

5230100-Иктисодиёт

5230200-Менежмент

5230900-Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (сув хўжалигида)

5233000-Сув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

5311000-Технологик жараенлар ва ИЧ автоматлаштириш ва бошкариш

5313200-Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги

5313400–Геодезия ва геоинформатика

5340700-Гидротехника қурилиши (сув хўжалигида)

5410700-Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

5430100-Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

5430300-Қишлоқ ва сув хўжалигида техник сервис

5430400-Қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологияларни қўллаш

5430500–Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти

5450200-Сув хўжалиги ва мелиорация

5450400-Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

5450500-Мелиоратив гидрогеология

5450600-Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари

5450700-Сув таъминоти муҳандислик тизимлари

5450800-Сув хўжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш

5630200-Сув хўжалигида экология хавфсизлиги

5640200-Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

4 kurs

5111000-KPT-5410700-Yer tuzish

5111000-KPT-5430100 QXM

5111000-KPT-5430200 QXEA

5111000-KPT-5450400-SXM

5111000-KPT-5450400GTINSF

5141100-Gidrologiya

5230100-Iqtisodiyot

5230200-Menejment

5230900-Bugalteriya hisobi va audit

5310200-Elektr energetikasi

5311000-TJAB

5311500-Geodeziya kartografiya va kadastr (suv xo'jaligida)

5313200-Texnika texnologiyaning texnik ekpertizasi va marketingi

5340700-Gidrotexnika qurilishi

5410700-Yer tuzish va yer kadastri

5430100-QXM

5430200-QXE va A

5430300-QXM texnikalarining texnik servisi

5450100-ITSEF

5450200-Suv xo'jaligi va melioratsiya

5450300-SXMIM

5450400-GTINSF

5450500-Meliorativ gidrogeologiya

5630100-E va AMM

Magistratura

1-kurs

5А110802-Мухандислик графикаси ва дизайн назарияси

5А141104-Гидравлика ва мухандислик гидрологияси

5А230201-Менежмент

5А230401-Маркетинг

5А230901-Бухгалтерия хисоби

5А233001-Сув хужалигини ташкил этиш ва бошкариш

5А310106-Мини ва микро гидроэлектростанциялар

5А310201-Электр таъминоти

5А311001-Технологик жараёнлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш

5А312101-Энергия тежамкорлиги ва энергоаудит

5А312401-Мукобил энергия манбалари

5А313401-Геодезия ва геоинформатика

5А340701-Гидротехника иншоотлари

5А340704-Гидротехника иншооталри курилишини ташкил этиш ва технологияси

5А410701-Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошкариш

5А430101-Кишлок хужалигини механизациялаштириш

5А430501-Кишлок ва сув хужалигида энергия таъминоти

5А430502-Сув хужалигида Smart (Интеллектуал) улчаш тизимлари ва асбоблари

5А450101-ГЭС курилиши ва улардан фойдаланиш

5А450202-Мелиорация ва сугорма дехкончилик

5А450205-Гидромелиоратив тизимларидан фойдаланиш

5А450206-Сув тежамкор сугориш технологиялари

5А450207-Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва бошкариш

5А450209-Яйловлар мелиорацияси

5А450301-Гидромелиорация ишларини механизациялаштириш

5А450401-Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларнинг ишончилиги ва хавфсизлиги

5А450402-Насос станциялари ва курилмаларидан фойдаланиш ва ташхиси

5А640101-Мехнат мухофазаси, ишлаб чикариш ва технологик жараёнлар хавфсизлиги

2-kurs

5А230201-Менежмент

5А230401-Маркетинг

5А233001-Cув хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

5А310201-Электр таъминоти

5А311001-Технологик жаренлар ва ишлаб чикаришни автоматлаштириш

5А313401-Геодезия ва геоинформатика

5А340701-Гидротехника иншоотлари

5А410701-Ер ресурсларидан фойдаланиш ва бошқариш

5А430101-Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

5А430501-Қишлоқ ва сув хўжалигида энергия таъминоти

5А430502 - Сув хўжалигида Smart (Интеллектуал) ўлчаш тизимлари ва асбоблари

5А430503 - Интеллектуал датчиклар ва теххнологиялар

5А450101-ГЭС курилиши ва улардан фойдаланиш

5А450202 – Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

5А450205-Гидромелиоратив тизимлардан фойдаланиш

5А450206-Cув тежамкор суғориш технологиялари

5А450207-Cув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва бошқариш

5А450208-Сув сифатини бошкариш

5А450301 – Гидромелиоратив ишларини механизациялаштириш

5А450401-Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш, уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлиги

5А450402-Насос станциялари ва қурилмаларидан фойдаланиш ва ташхиси

5А630101-АММ (атроф мухит менежменти)

5А630101-АММ (геоахборот тизимлари)

5А630101-АММ (қишлоқ ва сув хўжалигида)

5А630101-АММ (масофадан зондлаш)

5А630101-АММ (халкаро ер ва сув ресурсларини бошкариш)

5А630201-Cув хўжалигида экология хавфсизлиги