Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi

Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizomni joriy etish