Me'yoriy hujjatlar

AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATIGA OID ME’YORIY-HUQUQIY HUJJATLAR