Buklet va video

   Batavsil 
Toshkent Irrigatsiya va Qishloq Xo'jaligini Mehanizatsiyalash Muhandislari Instituti faoliyatini yorutuvchi BUKLET pdf  yesyes